Til innhold
Portrett av Emilie ovnerud, herman ekle lund og rune fortun, satt sammen som collage
2. kandidat Emilie Ovnerud, ordførerkandidat Herman Ekle Lund og 3. kandidat Rune Fortun., Foto: Nina Holtan

Venstre tar vare på Drammen

Vi vil ta vare på, inkludere og kjempe for frihet

Vi vil inkludere alle som står utenfor arbeidsliv og aktiviteter, som ikke får ta del i fritidstilbud eller som mangler noe så grunnleggende som et sted å bo.

Du som drammenser skal oppleve frihet til å ha tjenester nært der du bor, frihet til å starte og drive bedrift uten at kommunen gjør det unødvendig vanskelig og frihet til å ha bilfrie, trygge og inspirerende nærmiljøer.

Derfor vil vi gi større ressurser til de viktigste tjenestene i kommunen, vise mer tillit til at fagpersonene som utøver jobben vet best hvordan den skal gjøres og reparere og utvikle det vi allerede har, fremfor å bygge nytt, dyrt og stort.

For å få dette til, trenger vi deg som innbygger med på laget. Du som bor her skal være med i utviklingen av kommunen. Du er ikke en kunde eller mottaker, du er medborger.

For oss i Drammen Venstre er det viktig å gi innbyggerne et godt nærdemokrati, i byggesaker og i tjenesteutvikling, på en mye bedre måte enn før.

Vi håper at du vil bli med på å lage Drammen sammen med oss.

Våre hjertesaker i Drammen

 • Vi vil tar vare på

  Vi vil bevare naturen og matjorda, verne og styrke skolene og barnehagene, respektere lokalhistorien og kulturminnene når vi bygger. I tillegg vil vi sikre en forsiktig økonomistyring.

 • Vi vil inkludere

  Vi vil ha et inkluderende arbeidsliv, gratis norskundervisning og hjelpe barn og unge til å delta på fritidsaktiviteter. Vi vil kjempe for bedre medvirkning og lokaldemokrati for dem som bor i kommunen.

 • Vi vil kjempe for frihet

  Vi vil det skal bli enklere å drive egen bedrift, ha tillit til fagpersoner, gi alle rett til et bilfritt og hyggelig byliv, sikre boliger tilpasset behov og økonomi, kjempe for tjenester og tilbud nær der folk bor.

 • Vil du vite mer?

  Om du vil vite mer om vår politikk eller snakke med noen av oss, så er du velkommen til å ta kontakt.

Våre politikere og tillitsvalgte