Til innhold
Topp fem Drammen Venstre
f.v. Anders Wengen, Timo Nikolaisen, Maud Sørum Vestnes, Jostein Kretz, Linda Jakobsen, Foto: Johan Malvik
En grønn og framtidsretta kommune

Vi vil ha et Drammen på lag med framtida

Drammen Venstre vil gi frihet til hver enkelt, samtidig som vi tar vare på fellesskapet og miljøet.

Vi tror på innovasjon, kunnskap og dugnadsånd for å skape gode samfunn. Vi vil gjøre Drammen til et godt sted å bo ved å satse på skolen, ta vare på naturen og legge til rette for nyskapning i næringslivet.

Våre hjertesaker i nye Drammen

 • Frihet for alle

  Vi vil sikre alle frihet til å bestemme mer over sitt eget liv, uavhengig av hvem du er eller hvor du kommer fra.

 • Ta vare på naturen

  Vi vil sikre kommende generasjoner den samme muligheten som vi har til å leve gode liv.

 • Bærekraftig stedsutvikling

  Vi vil ha miljøvennlig utvikling av bykjernene og knutepunktene, med gode tilbud i alle kommunedeler.

 • Kunnskap og utdanning

  Vi vil at skolen skal kunne tilpasses til hver enkelt elev og fremme nysgjerrighet, dybdelæring og kreativitet.

Våre politikere