Kommunestyregruppens møteplan

Brunt treskilt festet paa et tre med tekst fra Spiraltrollet i Drammen.
Foto: Drammen Venstre

Vil du være med og bestemme hva Venstre skal mene i politiske saker i Drammen? Da kan du delta på gruppemøtene.

Det er kommunestyregruppa som avgjør i sine møter hva partiet skal mene i sakene som kommer opp i de ulike kommunale politiske utvalgenes møter, og hvilke nye saker og forslag vi skal løfte inn hit.

I Drammen Venstre praktiserer vi åpne gruppemøter hvor alle medlemmer er velkomne til å delta med talerett. Kommunestyregruppas vil veldig gjerne ha bredest mulig deltakelse i disse møtene for å få så gode innspill fra partiet som mulig i vårt politiske arbeid.

Møtene foregår oftest digitalt på Teams, med unntak for større strategimøter som avholdes fysisk. Du trenger ikke gjøre annet for å delta enn å møte opp – enten fysisk når det er fysisk, eller ved å klikke på lenkene til møterommene på Teams under når møtene foregår, så blir du sluppet inn.

Møtene starter 19:00 hvis ikke annet er oppgitt.

Møteplan gruppemøter høst 2023

Mandag 04.12, kl. 19: Klikk her for møtelenke

Mandag 18.12,kl. 19: Klikk her for møtelenke (dette er kun for behandling av sakene til hovedutvalg for tekniske tjenester 21.12. Skulle egentlig vært avholdt 11.12, men da er det kommunestyremøte samtidig)

Mandag 22. 01, kl. 19: Klikk her for møtelenke

Mandag 29. 01, kl. 19: Klikk her for møtelenke

Mandag 12.02, kl. 19: Klikk her for møtelenke

Mandag 20. 02, kl. 19: Klikk her for møtelenke

Mandag 04.03, kl. 19:Kklikk her for møtelenke

Mandag 11.03, kl. 19: Klikk her for møtelenke

Mandag 15.04, kl. 19: Klikk her for møtelenke

Mandag 22.04, kl. 19: Klikk her for møtelenke

Mandag 29.09, kl. 19: Klikk her for møtelenke

Mandag 27.05, kl. 19: Budsjettseminar, fysisk oppmøte på Rådhuset. Mer informasjon kommer.

Mandag 03.06, kl. 19: Klikk her for møtelenke

Mandag 10.06, kl. 19: Klikk her for møtelenke

Mandag 17.06, kl. 19: Klikk her for møtelenke

Mandag 12.08, kl. 19: Klikk her for møtelenke

Mandag 02.09, kl. 19: Klikk her for møtelenke

Mandag 09.09, kl. 19: Klikk her for møtelenke

Mandag 16.09, kl. 19: Klikk her for møtelenke

Mandag 07.10, kl. 19: Klikk her for møtelenke

Mandag 14.10, kl. 19: Klikk her for møtelenke

Mandag 21.10, kl. 19: Klikk her for møtelenke

Mandag 11.11, kl. 19: Budsjettseminar og gruppemøte. Fysisk oppmøte på Rådhuet. Mer info kommer.

Mandag 18.11, kl. 19 : Klikk her for møtelenke

Mandag 25.11, kl. 19: Klikk her for møtelenke

Mandag 01.12, kl. 19: Klikk her for møtelenke

Mandag 09.12, kl. 19: Klikk her for møtelenke