Kontakt oss

Drammen Venstre

Vil du komme i kontakt med Drammen Venstre?

Her har du noen enkle måter å få tak i oss på:

Send oss en e-post

Lokallagsleder:

Rune Fortun

Lokallagsleder og representant i kommunestyret Representant i hovedutvalg for tekniske tjenester Medlem, Viken Venstres fylkesstyre 2024-2026

Gruppeleder

Herman Ekle Lund

Gruppeleder i kommunestyregruppen og utvalgsmedlem i Formannskapet Kommunestyremedlem

Utvalg, komiteer og lignende

Kommunestyregruppen
Gruppeleder: Herman Ekle Lund
Medlem: Emilie Ovnerud
Medlem: Rune Fortun
1. vara: Camilla Ulsund
2. vara: Anders Wengen
3. vara: Margaret Dabrowska
4. vara: Mahamud Ismail

Formannskapet
Medlem: Herman Ekle Lund
3. vara: Emilie Ovnerud
3. vara: Rune Fortun

Hovedutvalg for kultur, idrett og frivillighet
Medlem: Emilie Ovnerud
2. vara: Monika Brozek
3. vara: Camilla Ulsund

Hovedutvalg for tekniske tjenester:
Medlem: Rune Fortun
2. vara: Espen Ovnerud
3. vara: Oda Rygh
4. vara: Emilie Ovnerud (for INP)

Hovedutvalg for oppvekst og utdanning:
1. vara: Camilla Ulsund (for SV)

Hovedutvalg for arbeid, aktivitet og inkludering:
1. vara: Margaret Dabrowska

Hovedutvalg for helse og omsorg:
1. vara: Mahamud Ismail

Studentutvalget:
Vara: Mahamud Ismail

Ungdomsrådet:
Medlem: Emilie Ovnerud

Kontrollutvalget:
Vara: Anders Wengen

Gruppeledermøter:

Medlem: Herman Ekle Lund
1. vara: Emilie Ovnerud

Klageutvalget:
Vara: Camilla Ulsund

Politirådet:

1. vara: Herman Ekle Lund

Partssammensatt
utvalg:
Medlem: Herman Ekle Lund
1. vara: Emilie Ovnerud

17. mai-komiteen:
Medlem: Emilie Ovnerud

Valgstyret:
Medlem: Herman Ekle Lund
1. vara: Emilie Ovnerud

ATM-rådet i Buskerudbyen:
Vara: Rune Fortun

Kirkelig Fellesråd:
1. vara: Margaret Dabrowska

Oslofjordens Friluftsråd:
Medlem: Herman Ekle Lund

KS Fylkesmøte:
Medlem: Herman Ekle Lund
1. vara: Emilie Ovnerud

Styret i Drammen Venstre

Leder: Rune Fortun
Nestleder: Espen Ovnerud
Nestleder: Camilla Ulsund
Styremedlem: Dan Michael Løvdahl
Styremedlem: Krystyna Eminian
Styremedlem: Mahamud Ismail
Styremedlem: Oda Rygh

Vara: Lars Follestad
Vara: Bjørn Bjørnstad
Vara: Magnus Oliversen