Kontakt oss

Drammen Venstre

Vil du komme i kontakt med Drammen Venstre?

Her har du noen enkle måter å få tak i oss på:

Send oss en e-post

Lokallagsleder:

Rune Fortun

Lokallagsleder og 3. kandidat 2023, Drammen Venstre 3. kandidat 2023, Drammen Venstre

Gruppeleder

Herman Ekle Lund

Ordførerkandidat og gruppeleder i kommunestyregruppen Kommunestyremedlem Nestleder i Hovedutvalg for kultur, idrett og frivillighet

Utvalg, komiteer og lignende

Formannskapet
1. vara for Ap: Anders Wengen

Kommunestyregruppen
Gruppeleder: Herman Ekle Lund
Medlem: Anders Wengen
1. vara: Linda Kristin Jakobsen
2. vara: Kim Flemmos
3. vara: Tom Hedalen
4. vara: Heidi Josephine Cutler

Hovedutvalg for helse, sosial og omsorg
Medlem: Anders Wengen
1. vara: Linda Kristin Jakobsen
2. vara: Herman Ekle Lund
3. vara: Rune Fortun

Hovedutvalg for kultur, idrett og frivillighet:
Nestleder: Herman Ekle Lund
1. vara: Emilie Ovnerud
2. vara: Rune Fortun
3. vara: Anders Wengen

Hovedutvalg for oppvekst og utdanning:
Medlem: Linda Kristin Jakobsen
1. vara: Herman Ekle Lund
2. vara: Tom Hedalen

Kontrollutvalget: Torhild Wibe
Rådet for personer med nedsatt funksjonsevne: Herman Ekle Lund
ATM-rådet
: Herman Ekle Lund
Klagenemnda: Linda Kristin Jakobsen
KS fylkesmøte
: Herman Ekle Lund
Partssammensatt
utvalg: Herman Ekle Lund
Styret i Stiftelsen Blå Kors Drammen: Anders Wengen
Årsmøtet til Oslofjorden Friluftsråd: Anders Wengen

Lokallagsstyre og lokale komiteer

Styret i Drammen Venstre:

Leder: Rune Fortun
Politisk nestleder: Espen Ovnerud
Organisatorisk nestleder: Torhild Wibe
Styremedlem: Ståle Gundersen
Styremedlem: Kristina Eminyan
Styremedlem: Jon Anders Unhjem
Styremedlem: Margaret Dabrowska
Styremedlem: Monika Brozek
Styremedlem: Heidi Cutler
Styremedlem: Espen Ovnerud
1. vara: Lars Follestad
2. vara: Cathrine Gundersen
3. vara: Mahamud Ismail