Fullt gjennomslag for trivsel- og helsereiser for uføretrygdede

Larvik kommunestyre vedtok 23. mai Hallstein Basts Venstre-forslag om å utvide målgruppen for kommunens tilbud om trivsel- og helsereiser til å også omfatte uføretrygdede.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**

 Mange kan trenge en reise til varmere strøk

Mange kan trenge en reise til varmere strøk

Kommunestyret vedtok i 2005 at Larvik kommune ønsket å etablere tilbud om trivsel- og helsereiser til varmere strøk som et forebyggende tiltak for eldre. Det ble forutsatt at turoperatør tok det totale økonomiske ansvaret for reisene samt sørget for påmelding, praktisk organisering av reisen og program på oppholdsstedet. Premisser for deltagelse var at alle reisende i hovedsak måtte klare seg selv i det daglige, at alle må betale alle utgifter til reise og opphold selv, og at alle måtte ha ønske om å delta i fellesskap. Kommunens engasjement skulle vurderes av kommunestyret om 2 år, altså i 2007.

Venstre ønsker at ordningen ikke bare skal gjelde eldre, men også uføretrygdede, og kunne med glede konstatere at et samlet kommunestyre støttet forslaget.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**