Svar til Amtas leder 22.05

Amta oppfordrer Venstre på lederplass 22. mai til å la saken om
utbyggingen av gigantområdet på Måna og Holt ligge. Avisen er bekymret
over at lovlighetskontroll brukes for å trenere gjennomføringen av tapte
saker.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Venstre har i denne saken to viktige anliggender. Venstre er alternativet
for de som vil ha en sterk markagrense i Frogn kommune, der områdene som
nå er omregulert av det sittende flertall i kommunestyret etter vår mening
må bevares. Venstre er også alternativet for de som er opptatt av at
kommunale beslutninger skal tas på en ryddig måte, og slik at både
politikere og velgere har anledning til å sette seg inn i saken.

Venstre reagerer på at en sak med så store konsekvenser skal presses
igjennom før valget uten at alle sider er ordentlig belyst. Vi minner om
at:

* Høyre gikk til valg på å verne dette området. Selvfølgelig kan Høyre
ombestemme seg hvis de mener det er gode grunner til det, men hvis
grunnene er så gode burde Høyre våge å legge saken fram for velgerne i et
kommunevalg.
* Velgerne bør gå inn på Frogn Venstres webside og følge lenken til en
av de underskriftskampanjer som har vært mot denne utbyggingen, og spørre
flertallet i kommunestyret hvorfor denne massive motstanden ikke er
formidlet til de myndigheter som skulle godkjenne kommuneplanen.
* Hovedpunktet i Venstres krav om lovlighetskontroll er at norsk lov
faktisk krever en konsekvensutredning av såpass store naturinngrep. De
løse vurderinger som er gjort i denne saken er etter Venstres mening langt
fra en ordentlig konsekvensutredning. Uten denne mener vi flertallet i sin
beslutningsprosess har bygd hus på grunnmur av tørre kvister.

Venstre mener dette dreier seg om vesentlige forhold både når det gjelder
miljøvern og et åpent folkestyre. Vi tror velgerne er enige i at slike
saker ikke kan kjøres frem på to hjul i svingene.

Erik Lundeby
Styremedlem og kandidat til kommunevalget,
Frogn Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**