Sykkelbyen Sandefjord — for tiltak for turistene?

Av Marianne Reistveit, Sandefjord Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**

Marianne Reistveit

Marianne Reistveit

Venstre er opptatt av miljøvennlig, trygg og effektiv transport. Det er derfor med stor interesse og spenning vi har fulgt utviklingen av Sandefjords status som sykkelby. Foreløpig mener vi at det er et stort uforløst potensiale i denne statusen. Sant nok er sykkel i vinden som transportmiddel til ferie og fritid. Det er svært gledelig at flere og flere oppdager hvor mange fordeler bruk av sykkel kan gi i form av opplevelser, nærhet til natur og friluftsliv – for ikke å glemme den deilige følelsen av velvære etter turen — før man evt må ty til Senkveldguttas resept for sår bak: Spenol. Fritidssykling gir uten tvil både store og små en ekstra dimensjon i hverdagen.

Det er likevel når det gjelder transportsykling at potensialet og gevinsten er størst både i forhold til miljø og helse. I dag er det de unge (uten førerkort) som sykler mest og det er blant de som bor utenfor sentrumsbebyggelse hvor potensialet for overgang til sykling er størst (TØI, reisevaneundersøkelse 2005, 858/2006)

Sykkelbyen Sandefjords hovedmålgruppe er ifølge planen transportsyklisten, dvs han/hun som sykler for å komme seg frem til en bestemt oppgave, f.eks. til/fra jobb. Det er tross alt denne transporten de fleste av oss foretar daglig uten behov for stor lastekapasitet eller 2 barneseter. Spenningen ligger i hvorvidt man klarer å forløse dette potensialet som både vil gi den enkelte bedre helse og samfunnet et bedre miljø. Foreløpig har sykkelbyprosjektet i sine planer lagt inn sykkelkart, sykkelparkering i sentrum og på badestrendene og frontet en ny sykkelrute til Istrehågan. Vi venter derfor spent på de tiltak som kan få flere av oss opp på sykkelsetet to ganger om dagen — nemlig raskere og sikrere sykkelvei til og fra jobb og skole. Når vi er opptatt av sikrere veier er det ikke da et paradoks at de fleste av oss – inkludert de fleste politiske partier – tenker på biltrafikken og ikke den miljøvennlige trafikken vi med dagens klimautfordringer ønsker oss mere av?

Sykle-til-jobben-aksjonen er et flott landsdekkende tiltak som har vært arrangert i en årrekke. Aksjonen alene gir dessverre verken tryggere eller raskere sykkelveier. Fagmiljøene er enige om at sykkelbaner i stedet for gang- og sykkelveier er tilrådelig ved fartsgrenser under 60 km/t. Sykkelbane er en egen trase i veibanen tilegnet syklister. Transportsyklistene er i følge vår sykkelbys nettsider et satsningsområde. Da kan man forvente at denne gruppen tilgodeses med midler og tiltak som øker fremkommeligheten og sikkerheten.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**