Heftig kollektivdabatt

Aps ordførerkandidat Mette Gundersen gitt ut og mente at en burde innføre gratis buss i Kristiansand – slik hun også gjorde før valget for fire år siden. Venstres Dag Vige kaller Gundersens utspill en “bløff”. Aps stortingsrepresentant Rolf Terje Klungland forsvarer Gundersens syn, men Venstre holder på sitt.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**

Dag Vige

Foto: Jan Kenneth Stavenes

Venstres gruppeleder mener at det er like viktig at bussen går ofte, at den kommer fort frem og at ikke den blir stående i trafikken, som det er å gjøre bussen gratis. Gratis buss er rådyrt, men Vige er enig i at det er viktig å holde prisen nede. Hans siste innlegget i debatten følger her:

Svar til Rolf Terje Klungland fra en "enfoldig" og "populistisk" Dag Vige

I sitt innlegg 19/5 kaller Aps Rolf Terje Klungland undertegnedes synspunkter om gratis buss for både "enfoldig" og "populistisk". Det får så være. Samtidig stiller han meg tre omfattende spørsmål som er for lange til å gjenta, men svarene taler for seg selv.
1) Ingen skal være i tvil om at Venstre fortsatt vil arbeide aktivt for å bedre kollektivtilbudet i Kristiansand. Vi vil gjerne samarbeide med Ap og Mette Gundersen om dette, men for oss er det viktig å iverksette tiltak basert på faglige råd, fra trafikkøkonomisk institutt og annen faglig ekspertise. Uenighet behøver ikke ødelegge for samarbeid, for debatt øker faglig innsikt, både blant oss politikere og hos folk flest.
2) Klungland viser i sitt innlegg igjen til byen Hasselt i Belgia som fikk stor økning i antall kollektivreisende. Klungland begrunner dette med innføring av gratis buss. Men Klungland forteller da bare halve sannheten, eller mindre enn det. For det første: Busstilbudet i Hasselt var i utgangspunktet helt elendig, mye dårligere enn i Kristiansand. Byen hadde bare fire busslinjer — totalt – med svært få avganger. For det andre gjorde Hasselt nettopp det jeg hevder er helt nødvendig for at folk skal synes det er ok å bruke bussen: En opprettet en rekke nye bussruter. Sentrale vegstrekninger ble omdisponert fra å være bilveg til "grønn linje" med egne kollektivfelt. Det ble laget "snarveier" for bussene i byen. En kjøpte komfortable nye busser. En økte hyppighet på bussavgangene radikalt. Folk oppmuntres ikke til å bruke buss dersom den går bare en i timen eller mindre enn det. Samtidig ble det tilrettelagt for syklister. Dette har gitt resultater. Men fortsatt er bil hovedtransportmiddelet, også i Hasselt.
Hasselt er en svært kompakt by, men i innbyggertall som Kristiansand. Gratis buss for innbyggerne i Hasselt kommune koster 7 millioner i året, etter passasjerøkningen. Å gjøre det samme for Kristiansandsområdet vil minimum koste 50 millioner kroner, sannsynligvis mer. Det utgjør en vesentlig forskjell. Hasselt er den eneste større byen i verden med gratis buss.
3) Da AP var i opposisjon i år 2001 var det lett å fremme "ekstremforslag" om gratis buss i Kristiansand med visshet om at Stortinget ikke ville vedta det. Jeg har ikke observert at Klungland har fremmet forslaget etter at den rødgrønne regjering overtok for to år siden. Som medlem av finanskomiteen har Klungland mulighet til det.
Så langt svar til Klungland. Et annet langsiktig tiltak for å øke antall kollektivreiser er å bygge boliger og næringsvirksomhet nær kollektivtraseene. I Kristiansand er også folk i ferd med å oppdage at en kan bruke sykkel og parkere denne ved buss-stoppet når en skal til og fra jobb. I vår vennskapsby Münster er der et stort antall mennesker som har privat "bysykkel" fast stasjonert i offentlig parkeringsanlegg nær kollektivterminalen. Sykkelparkeringsanlegget rommer 3600 plasser, og ventelista for å få leie fast plass er lang!
Venstre ser frem til fortsatt debatt om hvordan en effektivt kan skape et bedre bymiljø og et bedre kollektivtilbud, med de ressurser vi i fellesskap faktisk klarer å skaffe til veie.

Dag Vige
Kristiansand Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**