Melinda Kvinlaug – engasjert fylkeskandidat

Kristiansands delegasjon reiste til inspirasjonssamling i Kvinesdal. Der møtte de Melinda Kvinlaug, en engasjert førstekandidat til fylkestingsvalget kommende høst. Venstrefolk fra kommunene var samlet i kulturhuset til drøftinger. Venstre er i fremgang, og det satte sitt preg på stemningen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**

Glade Venstrefolk

Foto: Dag Vige

Førstekandidat til fylkesvalget Melinda Kvinlaug var sterk i sine uttalelser og ønsket økt fokus på mennesker som faller utenfor i samfunnet. Hun mener at fellesskapet kan ha stor nytte av å bruke ressursene til mennesker som tradisjonelt ikke brukes i arbeidslivet. Noen har nedsatt arbeidsevne i forhold til “normalen”. Det betyr ikke at en er ubrukelig. Tvert imot! Hun mener vi må se ressursene i den enkelte – ikke fokusere på begrensningene. Samfunnet må tilrettelegge for at arbeidsgiver og det offentlige samarbeider – slik at menneskelige ressurser blir brukt til beste for fellesskapet.

Dag Vige

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**