Dugnad mellom kommune og politiske partier

PÅ morgendagens møte i valgstyret vil Venstres ordførerkandidat Tor-Inge Rake foreslå en felles dugnad mellom Eigersund kommune og de politiske partiene.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**

Tor-Inge Rake

Foto: Øyvind Misje

I forbindelse med ordførervalget bør kommunen gå ut med en grundig informasjon til alle hustander i Eigersund. Da bør de samme husstandene få en “pakke” bestående av alle partienes valgprogram, valglister og ordførerlista.
Time og Sandnes kommune har gjort noe tilsvarende. Det gjør at velgerne kan lettere sammenlikne de ulike partienes program og det tror Rake vil skape større engasjement rundt valget. At det ligger en miljøgevinst ved å satse kollektivt er også viktig. Dugnaden består i at partiene samles og pakker program og at kommunen distribuerer dette sammen med informasjoen om valget av kommunestyre og ordfører.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**