Ja, jeg vil være med på å vinne valget!

(Klipp ut, lim inn i ny e-post, og send til: [email protected])

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


A. Vennligst fyll ut hvilke oppgaver du kan tenke deg å bidra med i valgkampen:

Direkte velgerkontakt
Delta på stand i Sandefjord sentrum, holde husmøter, delta i dør-til-dør-aksjoner med en kandidat

……………

Postkasseomdeling
Legge ut materiell i postkasser

……………..

Skrivekorps
Skrive leserbrev, kronikker, delta i nett-debatter, lage stoff til nettsider, utarbeide notater o.l.

Navn:

…………………………………………………………………………

B. Vennligst fyll ut for kontroll/oppdatering av opplysninger i medlemsregisteret:

Adresse:

…………………………………………………………………………
Postnr.: Sted:

…………………….. ……………………………………..

Mobiltelefon: E-postadresse:

………………… ……………………………………………………

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**