Konstruktive Venstre

Elin Kobro fra Ap hadde et innlegg i Budstikka den 18.mai der hun hadde laget sin versjon av “All makt i denne sal” til “All makt til Venstre — uansett oppslutning”, og det opplever vi som en honnør. Vi har den makten som velgerne og samarbeidende partier, også AP gir oss i ulike saker. Sist AP støttet et Venstreforslag var om Hasselbakken, og det ble en god sak for de frivillige.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Men det viktige i hennes innlegg var om Venstre hadde rett til å svare på et spørsmål fra Budstikka om et fattet vedtak og om vi kan mene noe om en lønnsfastsettelse som har vært holdt bak lukkede dører, dog av et legitimt valgt forhandlingsutvalg hvor Kobro er en av tre.

Ingvild Tautra Vevatne

Kobro mener at undertegnede angriper politiske vedtak, og at det vises mistillit til andre politikere, både H, AGV og AP. Hun innrømmer raskt at hun forstår innvendingene mot rådmannens lønn, men at "vi" er godt fornøyd med den jobben rådmannen gjør. I tillegg skriver Kobro: "Det har ikke imidlertid ikke vært praksis for å rapportere på dette til for eksempel formannskapet, men det bør kanskje det nye forhandlingsutvalget som skal nedsettes etter valget vurdere å gjøre".

Ja, da er AP og Venstre snart enige i denne saken, og da skal avgjørelser, som ikke har hjemmel for Unntatt offentlighet holdes åpne for formannskapet og/eller kommunestyret. Det reflekterte også ordføreren som hensiktsmessig i samme avisoppslag som undertegnede. Det betyr også at da kan alle partier kan være med i debatten før et vedtak, og da er de politiske spillereglene på plass.

Midt oppi denne saken om forhandlingsutvalgets arbeidsform, velger faktisk Kobro å angripe Venstre og undertegnede for et vedtatt samarbeid mellom H og sentrumspartiene. Det er som å høre på Frp`s O.J.Johanse, og hva var alternativet? H i samarbeid med AP, H i samarbeid med Frp eller H i samarbeid med sentrumspartiene. Høyre valgte sentrumsamarbeid etter at forhandlingene med Frp brøt sammen.
Venstre har opplevd et konstruktivt og viktig samarbeid, og vi har fått gjennomslag for miljøsatsing, trafikksikring, barn og unge, Solli, båtmuseet, Hasselbakken og eldrepolitikk med bevaring av Asker bo- og rehabiliteringssenter, men dessverre ikke Veslelia, ferdsel i strandsonen og Smart Club.

Venstre fikk ca 6 % ved kommunevalget 2003 og nesten det dobbelte, 11,2 % ved Stortingsvalget i 2005. Det tar vi som et resultat av et fruktbart samarbeid mellom blå og grønne partier i Asker. Neste valg kan bli spennende å se hvem AP vil samarbeide med for å få gjennomslag for sin strandsone- og kulturpolitikk, kanskje med Frp?

Ingvild Tautra Vevatne
Varaordfører (V)

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**