Venstre markerte Verdens Miljødag 5. juni

Venstre i Røyken og Hurum markerte Verdens Miljødag den 5. juni med løpeseddelaksjoner i sine respektive kommuner. Hovedbudskapet var krav om lokal klimahandling.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**

Løpeseddelutdeling, klimaaksjon i Hurum

Foto: Gunn-Torill Homme Mathisen

På Tofte var (Veldig) Unge Venstre entusiastisk med på løpeseddelutdelingen. Det ble også delt ut løpesedler i Filtvet og i Sætre.

Røyken Venstre startet sin aksjon allerede under Slemmestaddagene. Løpeseddelaksjonene var ledd i Venstrelagenes lokale klimakampanjer; "Framtida kan bli en ren fornøyelse – dersom vi handler nå". De krever at kommunene straks må sette i gang tiltak for å redusere våre lokale klimagassutslipp.

Finn Dale Iversen 5. kandidat

Foto: Severin Romer Iversen

– Skal vi stoppe den globale oppvarmingen kan vi ikke bare sitte og vente på regjeringen. Dette er en jobb vi må gjøre i fellesskap — rikspolitikere, lokalpolitikere, næringsliv og borgere, sier nestleder Finn Dale Iversen i Hurum Venstre.

Erfaringer fra andre kommuner som har gjennomført lokale klimatiltak viser at det er mulig å oppnå betydelige reduksjoner av klimagassutslippene uten store kostnader. – Noen tiltak kan til og med gi en økonomisk gevinst over tid, om viljen er der til å ta investeringene nå, sier Daniela Torsvik i Røyken Venstre.

Venstres klimakampanje. Logo.

Foto: Venstre

-Kommunene har virkemidlene. Men vi trenger nytenkende og fremtidsrettede politikere til å sørge for at disse virkemidlene blir brukt. Det er en rolle Venstre gjerne tar på seg. Vi kan ikke snakke om miljø ute i verden om vi ikke tar dette på alvor hjemme, avslutter de to.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**