Lokaldemokrati og liberalt tankegods

Venstre vedtok et nytt prinsipprogram på årets landsmøte i Bergen. Foruten en grundig gjennomgang av sosialliberal politikk, finner man en oppsummering i form av ti liberale prinsipper. Ett av disse handler om makt.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


"Makt skal spres og balanseres" – "Et liberalt samfunnssystem består av fire bærebjelker: Demokratiet, rettsstaten, det sivile samfunn og markedsøkonomien.Venstre er opptatt av å sikre disse institusjonenes åpenhet, uavhengighet og samspill. Spredning av makt og åpenhet om maktutøvelse er nødvendig for å hindre autoritær politikk, maktmisbruk og korrupsjon."

Venstres tillit til og respekt for enkeltmennesket er nedfelt i et annet punkt. Dette fører blant annet til at Venstres representanter står til ansvar kun overfor velgerne i gjennomføring av programmet eller stemmegivning i andre saker. Den enkelte representant er altså selv ansvarlig for å søke gode standpunkter i saker som kommer opp i kommunestyret eller i det utvalget man er medlem av. Venstres representanter kan ikke skjule seg bak partiledelse eller gruppeledelse.

Åpenhet og oversiktlighet er forutsetninger for at den enkelte innbygger kan utvikle egne meninger. Engasjement fra enkeltmennesker og grupperinger er i sin tur avgjørende for at folkevalgte representanter kan vite hva som gagner kommunen. Det er disse tankene som ligger bak Venstres engasjement for åpenhet og ryddighet i Halden kommune.

Med hilsen
Geir Helge Sandsmark,
Leder, Halden Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**