Miljøprisen 2007 til Siri M. Kalvig

Siri M. Kalvig får Rogaland Venstres miljøpris 2007 for sitt engasjement for miljø og klima. Hun reiser nå rundt og holder foredrag om klimaendringene og konsekvensene dette får. Dette er et svært viktig arbeid.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**

Siri M. Kalvig

Foto: TV2

Kalvig bruker fagutdannelsen sin innen meteorologi til å underbygge argumentene i klimakampen. Hun klarer å fortelle hva enkeltpersoner selv kan gjøre for å bidra, samtidig som hun er klar på myndighetenes ansvar for å gjøre riktige valg. Siri M. Kalvig bruker miljødagen i Stavanger der hun holder tre klimaforedrag i turneen “Himmel og hav”.

Les mer om Rogaland Venstres miljøpris

Bakgrunn:
Rogaland Venstres miljøpris deles ut hvert år på FNs internasjonale miljødag 5. juni.

Prisen tildeles enkeltpersoner eller organisasjoner som gjør, eller har gjort, en ekstraordinær innsats for miljøet. Rogaland Venstres miljøpris er Rogalands eldste og har vært delt ut siden midten av 1980-tallet.

Begrunnelse:
Siri M. Kalvig får Rogaland Venstres miljøpris for sitt engasjement for miljø og klima. Hun reiser nå rundt å holder foredrag om klimaendringene og konsekvensene dette får. Dette er et svært viktig arbeid. Kalvig bruker fagutdannelsen sin innen meteorologi til å underbygge argumentene i klimakampen.

FNs klimapanel har offentliggjort hovedkonklusjonene fra sin fjerde rapport. Det er ikke lenger mulig å ignorere den utfordringen menneskeskapte klimaendringer utgjør. Den rike delen av verden må redusere sine klimagassutslipp med 60-80 % i løpet av de neste femti årene for å stoppe den globale oppvarmingen.
Både den britiske Stern-rapporten og det norske Lavutslippsutvalget har konkludert med at det er mulig å nå et slikt mål uten alvorlige økonomiske konsekvenser, hvis vi har viljen til å handle nå.
Kalvig klarer å fortelle hva enkeltpersoner selv kan gjøre for å bidra, samtidig som hun er klar på myndighetenes ansvar for å gjøre riktige valg.

Siri M. Kalvigs bidrag til klimakampen er vesentlig. Rogaland Venstre gir henne miljøprisen som en oppmuntring og vil på samme tid forplikte seg til å fortsette å ta politiske valgene som kan redusere utslippene av klimagasser.

Les mer om Storm og Siri M. Kalvigs klimaforedrag
Les mer om Venstres klimakampanje

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**