Ledige sykehjemsplasser i Søgne

På Søgne omsorgsenter er 4 sykehjemsplasser ledige. Er det virkelig slik at Søgne kommune har overkapasitet på sykehjemsplasser — eller kan det være andre grunner til at det er ledig kapasitet i Søgne ?

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Det er for tiden 4 plasser på Søgne omsorgsenter på Tangvall som ikke er i bruk.

Søgne kommune har investert millioner i nytt sykehjem. Har Søgne kommune overkapasitet på sykehjemsplasser ? Neida — behovet er til stede så det monner. Grunnen til de 4 ledige plassene er et forsøk på å spare penger.

Dette vil Søgne Venstre gjøre noe med, men vi er ikke i stand til å gjøre det alene. Men vi vil bidra til at 4 ledige sykehjemsplassene blir tatt i bruk så fort som overhodet mulig. Det går kort og godt ikke an å bygge omsorgssenter for å la plasser stå tomme når behovet for slike plasser er så stort som det er i Søgne.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**