Elisabeth Gilbert Axelssen

Jorda er til for alle!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**

Elisabeth G. Axelssen

Foto: Line Mørch

Elisabeth Gilbert Axelssen er 55 år og bosatt på Sandøya med mann, yngste datter, 2 hunder og katt. Hun er operasjonssykepleier og adjunkt. Til Sandøya kom hun fra Høvåg for fire år siden, for å bosette seg et sted det går an å leve "det gode liv".

Elisabeth er opptatt av økologi, miljø og livet rundt oss, og er preget av en ærbødig holdning til naturen. Derfor er miljøvern og dyrevern saker hun er dypt engasjert i. "Jorda er til for alle", så hun prøver å få flere til å forstå at det er nødvendig å ta vare på kloden og vise hensyn.
Hun er også opptatt av barn og unges oppvekstvilkår. Det forventes gode skoler, trygg skolevei, trygge forhold hjemme, på skolen og alle steder barn og unge ferdes.
Sandøykoret har i Elisabeth en ivrig sanger. Tida brukes også på friluftsliv og hagestell. Tidligere var hun aktiv som skiinstruktør.

Hun har psoriasis leddgikt og har fått god innsikt i sterke og svake sider i det norske helse og trygdevesen sett fra brukersiden. Det har gitt nyttig kunnskap i det politiske arbeid.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**