-Veipakke Grenland – et lappverk!

– Veipakke Grenland har lagt frem et forslag som ikke kan kalles for annet en et lappverk av et veisystem. Det Veipakken gjør er altså å planlegge veier over store områder med dyrket mark, trafikken legges tett inn i boligområder og ødelegger turområder. Dette er ille, men verre er det at Veipakken ikke løser de store trafikkproblemene, mener Atle Rui.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**

Atle Rui

Foto: Atle Rui

Jeg tror at Grenland nå har tidenes mulighet til å profilere seg som ett flott sted å bo og jobbe i både for vi som bor her og potensielle innflyttere. Her råder optimisme, vi har et voksende arbeidsmarked og et flott sted vi kan være stolte av, de fleste i Grenland har nærhet til fine turområder og skogen noen steinkast unna.
La oss bruke denne muligheten til å profilere Grenland som et fint sted å bo i uten farlig og støyende trafikk, med grønne flotte områder og gode offentlige transportsystemer.

LAPPVERK
Veipakke Grenland har lagt frem et forslag som ikke kan kalles for annet en et lappverk av et veisystem. Det Veipakken gjør er altså å planlegge veier over store områder med dyrket mark, trafikken legges tett inn i boligområder og ødelegger turområder. Dette er ille, men verre er det at Veipakken ikke løser de store trafikkproblemene. Det virker som om Veipakken har som hovedplan å trekke all tenkelig trafikk inn mot der som folk bor og oppholder seg, det burde jo vært motsatt – altså å få trafikken bort fra der folk bor og ferdes.

FJORDNETT
Dette har blant annet Fjordnett tenkt på og foreslått et slags ringveisystem som får trafikken ut av byene. Denne løsningen holder seg til ISP sin nevnte plan og løser problemene med trafikkavviklingen. Samtidig som den verner om dyrket mark. Og rosinen i pølsa fra Fjordnett er at denne løsningen faktisk er en god del hundre millioner billigere en Veipakken. I tillegg har Fjordnett foreslått et kollektivsystem som lar busser passere der biler ikke kan slik at kollektivtrafikken nødvendigvis ikke må stå i samme køer som biltrafikken.

HASTE LANGSOMT
Noen politikere sier at Veipakken må sendes inn til Stortinget snarest mulig for å få denne med i Nasjonal Veiplan for 2010-2019, og at det ikke er tid nok til å vurdere et annet alternativ og at vi dermed mister muligheten til å få del finansiert Veipakken fra Staten. Dette må være tull. Det er jo ikke engang sikkert at staten bidrar med noen penger til Veipakken spesielt ikke når så masse dyrket mark går med til byggingen. Og jeg er sikker på at hvis Grenlands politikere unisont klarer å stable på beina et bedre, mer miljøvennlig alternativ som verner om dyrket mark og mennesker vil de allikevel få sine penger til Veipakken. Dessuten er jo Fjordnett sin plan mye billigere.
Atle Rui — Venstremedlem Skien

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**