Bevar Harestua Ungdomsskole!

Christoffer Biong, 3. kandidat i Lunner for Venstre har tatt initiativ til et opprop for Harestua Ungdomsskole. Han mener det er viktig å bevare tilbudet ved skolen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**

Christoffer Biong

Christoffer Biong

Ungdomsskolen på Harestua står i fare for å bli nedlagt. Flertallet i et skolestrukturutvalg i kommunen har slått fast at dersom man skal ha én ungdomsskole i kommunen, skal den ligge på Roa. Dette vil medføre nedleggelse av ungdomsskolen på Harestua.

Dersom ungdomsskolen på Harestua blir nedlagt, vil elevene måtte pendle til Roa. Ungdomsskolen er viktig for nærmiljøet på Harestua. Den bør heller styrkes og utvikles videre enn å nedlegges.

Hvis du ønsker å opprettholde Ungdomsskolen på Harestua – signer her

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**