Stor Venstreframgang i flere byer

Venstre går betydelig fram i både Haugesund og Sandnes. Stavanger markerer seg spesielt og går fram til hele 8 prosent. – Vi slipper ikke jubelen løs, sier Venstres toppkandidat Per A. Thorbjørnsen. – Vi skal fortsette å arbeide hardt for våre politiske løsninger.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**

May Britt Vihovde

Foto: Haugesund Venstre

Haugesund Venstre får denne gang 5,8 prosent oppslutning i en måling i Haugesunds Avis. Det er en framgang på 2,3 prosent i forhold til valget for fire år siden. En stor Venstregruppe, med toppkandidat May Britt Vihovde i spissen, er i ferd med å spille seg inn i nøkkelposisjon i Haugesundspolitikken.

Les mer >>

I Sandnes går Venstre fram med 2,9 prosent.

Tove Frantzen

Foto: Vidar Grundetjern

I følge en meningsmåling gjort for Stavanger Aftenblad får Venstre en oppslutning på 6,6 prosent. Venstres toppkandidat Tove Frantzen har grunn til å være fornøyd, og går en spennende valgkamp i møte.
Les mer >>

Målingen som er gjort for Stavanger Aftenblad viser at Venstre går fram til 8 prosent oppslutning. Målingen viser med all tydelighet at Venstre kommer til å prege Stavangerpolitikken i neste periode. Med en framgang på 3,3 prosent fra sist kommunevalg, villle det fordoble Venstres gruppe i Stavanger bystyre.

Per A. Thorbjørnsen

Foto: Vidar Grundetjern

Venstres toppkandidat i Stavanger, Per A. Thorbjørnsen, tror målingen handler om at Venstre viser en helhetlig politikk, både nasjonalt og lokalt. – Hvis jeg skal trekke fram en sak i Stavanger må det være miljø. Det handler om vern av trehusbebyggelsen, kamp for å få på plass bybanen og ikke minst vårt utrettelige arbeid for å gi Eiganes og Tasta en lang Eiganestunnel, som ikke ødelegger boligområder og friområder.

Les mer >>

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**