Venstre står på for markahyttene

Jens-Kristian Borgan, kommunestyrerepresentant for Venstre i Bærum, har stått på for å redde dagsturhyttene i marka. Her forteller han suksesshistorien om hvordan hyttenes framtid ble sikret.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**

Gupu - markahytte i Bærum

Gupu – markahytte i Bærum
Foto: Steinar Johnsen

Da Bærum kommune måtte gå til innsparinger i 2005 gikk alle partier i Sektorutvalg levekår, bortsett fra Venstre, inn for å fjerne driftstilskuddet til dagsturhyttene i marka. Disse måtte derfor drive uten kommunalt driftstilskudd i 2005. Dette ble av driverne av hyttene oppfattet som et dårlig signal fra kommunens side. I Budstikka uttrykte eieren av Gupu tvil på om framtidige generasjoner ville satse under de nye betingelsene, mens bestyreren på Brunkollen tvilte på om han kunne fortsette.

Selv om det ikke så lyst ut med en slik kompakt majoritet mot markahyttene foreslo likevel Venstre en bevilgning på 200 000 kroner for 2006. Heldigvis hadde utvalget nå kommet på bedre tanker og vedtok enstemmig dette. Bevilgningen ble senere bekreftet av formannskap og kommunestyre.

Venstre foreslo en ytterligere styrking av markahyttene i 2007, nå med 100 000 kroner. Denne gangen ble det ikke flertall i sektorutvalget, men da formannskapet og senere kommunestyret kom på bedre tanker ble også denne bevilgningen vedtatt. Markahyttene er nå sikret til beste for små og store markatravere.

Selv om Venstre ikke er noe stort parti i Bærum viser det seg at det er mulig å få vedtatt gode forslag når argumentene er gode nok.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**