“Hele Kongsvinger skal brukes”

Alle skal ha rett til selv å velge skole til sine barn

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Skolene i Kongsvinger skal holde en høy kvalitet, og ha et høyt trivselsnivå.
Alle skal ha rett til selv å velge skole til sine barn.
Gjennom at friskoler og kommunale skoler får finnes på like vilkår kan kvaliteten heves for alle.

Bygg flere eldreboliger med service.
Flere alternativ – Eldreboliger med service etter behov.
La foreninger og organisasjoner delta/bygge og drive eldreboliger.
Det er viktig at det finnes personal, som trives og
blir verdsatt og får utdanning av sin arbeidsgiver.

Sats på voksenutdanning
Et bredt tilbud av voksenutdanning for alle behov.
Høgskolestiftelsen i Kongsvinger må gis økte ressurser.

Kongsvinger 08.05.05
Jørn-André Stenseth
Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**