-Ikke overrasket over EFTA-dom

Lederen av Stortingets energi – og miljøkomite og stortingsrepresentant for Rogaland, Gunnar Kvassheim, sier at dommen ikke kom overraskende på han.
Venstre ønsker å beholde hjemfallsordningen, men uten å forskjellsbehandle eierne.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


— Også den forrige regjeringen var innstilt på å beholde ordningen med hjemfall. Nå har vi fått den prøvd for EFTA-domstolen, og så får vi gå videre derfra, sier Kvassheim.

Venstres leder Lars Sponheim mener at hjemfallsordningen for de norske vannkraftressursene vil bestå på tross av dagens dom i EFTA-domstolen. Det er ingen grunn til å revurdere EØS-avtalen på bakgrunn av dagens dom, slik Senterpartiets leder Åslaug Haga mener. Dommen var ventet. Det er heller grunn til å stille seg spørsmål om Regjeringens strategi bak å kjøre saken i domstolen i stedet for å finne en akseptabel løsning som likebehandler private og offentlig eide vannfall var den riktige, sier Sponheim.

Les mer >>

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**