Lokalhistorisk arkiv og Kulturskolen i Ås

Ås Venstre krever fortsatt drift av Lokalhistorisk arkiv og en vurdering av inntektsgradert betaling av spilleopplæringen ved Kulturskolen i Ås.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**

Kulturskolen i Ås

Kulturskolen i Ås

Kommunestyret vedtok i siste møte å spare inn 2.3 mill. kroner på budsjettet for 2007. Nye innsparinger og inntekter for 2008 skal vedtas i budsjettet til høsten.

Jorunn Nakken ba om egen sak til hovedutvalget om Lokalhistorisk arkiv. Ås Venstre mener kommunen bør se på alle muligheter vedrørende fortsatt drift av lokal historisk arkiv og om nødvendig i samarbeid med biblioteket i Ås.

Jorunn Nakken ba også om egen sak for å vurdere de nye prisene på Kulturskolen. Dette ble også vedtatt. Venstre mener det kan være klokt at kontingenten for opplæring i et instrument eller sang ved kulturskolen skal fastsettes i forhold til inntekt. Intensjonen er at en ny ordning skal gi en bedre sosial profil. Ås Venstre mener tilbudet som Kulturskolen gir er så viktig at alle skal ha muligheten til å gå på Kulturskolen i Ås.

Se refrat fra kommunestyremøte i Ås den 20.06.07.

Fortsatt god sommer!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**