Skien Venstres program 2007-2011 – Idegrunnlag

Idegrunnlag

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


VENSTRES IDEGRUNNLAG

Venstre stoler på det enkelte menneskets evne og vilje til å engasjere seg og være en aktiv samfunnsdeltaker. Vi mener politisk arbeid er for viktig til å ivaretas av en liten del av folket. Derfor vil vi bidra til et bredt og folkelig engasjement med spredning av makt. Derfor kjemper Venstre for at det lokale selvstyret, med åpenhet og innsyn i politiske prosesser, og lokalpolitikere som ikke er heltidspolitikere, skal være kjernen i vårt folkestyre.

Venstre er som parti uavhengig av særinteresser.

Når Venstre utformer sin politikk skal mennesket alltid stå i sentrum. Vi baserer våre standpunkt på klare verdier som vil skape et sosialt varmere samfunn. Vår sosialliberale ideologi er tuftet på at frihet for den enkelte forutsetter ansvar for hverandre. Venstre vil styre i stort, men slippe løs i det små.

Det er det skapende mennesket som er den grunnleggende drivkraft i samfunnet. Derfor skal den enkelte få vilkår og rammer for personlig vekst og utvikling. Dette vil bl.a. stille store krav til et variert utdannings- og kulturtilbud.

Vi har et stort ansvar for å sikre livsgrunnlaget for kommende generasjoner. Venstre ser det som grunnleggende viktig å være opptatt av miljøspørsmål og ønsker å være et foregangsparti på miljøområdet. Vi vil bygge på føre-var-prinsippet forent med et klarere fokus på gjennomtenkt forvaltning av naturressursene.

Venstre vil arbeide for at flest mulig mennesker skal ha mulighet til å bruke sine evner og sin arbeidskraft. Venstre ønsker et samfunn hvor alle opplever å være deltakere. Dette må også gjelde flyktninger som har kommet til Norge. Samtidig ønsker Venstre at en form for “borgerlønn” bør utredes, som et minimumsgrunnlag for alle.

Venstre er et radikalt reformparti som har tillit til at velgere og folkevalgte er i stand til å forvalte et stort ansvar på de grunnleggende lokalpolitiske områder: Helse og omsorg, oppvekstvilkår og utdanning. Venstre ser at mennesker er likeverdige, men ikke like. Derfor vil Venstre at kommunene skal ha frihet til å fatte beslutninger som ivaretar dette.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**