Skien Venstres program 2007-2011 Kultur

Kultur

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


KULTUR

Venstre vil satse på kultur for å
* Styrke vår kulturelle identitet og nasjonale fellesskap
* Fremme kreativitet, samfunnsengasjement og toleranse
* Øke trivselen og derved styrke kommunen som et attraktivt bosted
* Legge grunnlag for verdiskaping
* Skape arbeidsplasser

Venstre støtter opp om mangfold og bredde i det lokale kulturmiljø: kunst og kunstformidling, husflid og håndverk, skoler og museer, teater og kino, musikk og dans, idrett og friluftsliv, bevaring av kulturmiljøer og kirke-og menighetsliv.

Venstre vil legge vekt på at kulturtilbudet bevisst inkluderer barn, ungdom, eldre, funksjonshemmede og flerkulturelle.
Offentlig støtte og tilrettelegging er viktig for å bevare et mest mulig levende kulturmiljø. For å få mer ut av midlene bør de i større grad kanaliseres til de frivillige organisasjonene.

Venstre vil ta vare på og videreutvikle Skiens kulturminner og særpreg ved å:
* Sikre friområder i nærmiljøene for å legge til rette for friluftsliv
* Bevare gammel bebyggelse i hht utarbeidet plan
* Satse på bibliotekene ved å utvide hovedbiblioteket,vurdere en annen plassering(f eks Landmannstorvet),styrke innkjøpsbudsjettet, bevare filialene og holde søndagsåpent i sentrum
* Ta vare på og legge til rette for bredden i idrettslivet,prioritere tiltak for barn og ungdom
* Profilere Skien som Ibsens fødeby
* Sikre at rullestolbrukere har adgang til alle kulturarrangementer
* Videreutvikle kulturskolen som service-og kompetansesenter for kulturlivet
* Etablere faste egnede lokaler for kulturskolen
* Støtte Grenland symfoniorkester og musikklivet i Skien kirke
* Stimulere til et nærmere samarbeid mellom Ibsenhuset,Teater Ibsen,Telemark museum og andre kulturinstitusjoner,evt også utenfor Skien
* Støtte og legge til rette for de frivillige organisasjoner,bl a. idrettslag, korps, speider
* Sikre elevene et kulturtilbud i skoletiden via den kulturelle skolesekken
* Sørge for at Brekkeparken blir varig gratis tilgjengelig

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**