Vil du ha leverpostei ?

Venstre prioritere dem som trenger det mest i stedet for å smøre nye velferdsgoder tynt ut over alle.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Hvis du ønsker en "prøverørsregjering" uten felles mål, og som besørger høyere skatter og avgifter, økt rentenivå og i hovedsak statlig eierskap — da velger du
Ap, Sv, Sp- konstellasjonen.
Hvis du i tillegg ønsker en regjering som befester sitt arbeid og sine mål på gammel retorikk om gamle dager, og at alt var bedre før — da velger du leverposteien med ingrediensene; Ap, SV og Sp.

I Norge handler det ikke lenger om å løfte hele befolkningen, men om å hjelpe enkeltmennesker som trenger det.
Venstre vil fortsette det gode arbeidet med å innføre én dør til det offentlige hjelpeapparatet !!
Venstre i regjering vil innføre borgerlønn – en garantert minsteinntekt med tiltaksplan.
Vi jobber for å utvide støtteordningene for familier med tunge omsorgsoppgaver.
Venstre vil iverksette et bredt tiltaksprogram for barn og unge med adferdsproblemer.

Derfor vil Venstre prioritere dem som trenger det mest i stedet for å smøre nye velferdsgoder tynt ut over alle.

Jørn-André Stenseth
Kongsvinger Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**