DEN ÅPNE BYEN

Venstre ønsker et samfunn med kulturelt mangfold, og ser på dette som en ressurs for videre samfunnsutvikling, både kulturelt, sosialt og økonomisk.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Innvandring er grunnleggende positivt og nødvendig. Et mangfoldig samfunn tilfører samfunnet verdier kulturelt, sosialt og økonomisk. Et godt flerkulturelt samfunn forutsetter inkludering av innvandrere basert på gjensidig toleranse og respekt.

Sandefjord Venstre vil:

aktivt bekjempe intoleranse, kriminalitet og rasisme — uansett hvor det forekommer
at Sandefjord tar sin del av ansvaret for bosetting av flyktninger
stimulere innvandrere til økt deltakelse i skole, arbeid og fritid
sikre bedre koordinering av introduksjons- og opplæringstiltak
støtte opp under tilbud om leksehjelp til innvandrerbarn/-ungdom
tilrettelegge for innvandrere på eldresentre og sykehjem
at det utarbeides en handlingsplan for integrering for Sandefjord

Skolebarn

Neste (og siste) side:
Et levende lokaldemokrati

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**