EN SKOLE FOR KUNNSKAP OG LIKE MULIGHETER

Venstre vil styrke den offentlige skolen, særlig gjennom å gjenreise respekt for læreren og fagkunnskap. Alle skal ha mulighet til å utnytte sine evner og sin skaperkraft. Venstre vil styrke læreren og gi mer ansvar til den enkelte skole.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Venstre vil arbeide for en synlig og kvalitetsorientert skole, med undervisning tilpasset den enkelte elevs ferdigheter og behov. Skolen skal styrkes med basis i kompetente og respekterte lærere.

Sandefjord Venstre vil sikre:

flere lærere pr. elev
styrking av lærernes faglige kompetanse
oppdaterte skolebøker og datautstyr
økte ressurser til IKT i skolen
forsere utbygging av Bugården ungdomsskole og barneskolene
opprustning av lærernes og elevenes fysiske arbeidsmiljø
økt frihet for den enkelte skole
forutsigbare økonomiske rammer for private barnehager
full barnehagedekning; nye barnehager i Preståsen og/eller på Framnes

Skolebarn

Neste side:

Et mangfoldig idretts- og kulturliv

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**