ET LEVENDE LOKALDEMOKRATI

Venstre vil at alle politiske avgjørelser skal fattes så nær som mulig dem det angår. Derfor er lokaldemokratiet bærebjelken i et levende folkestyre.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Venstre vil vitalisere lokaldemokratiet . Makt bør flyttes fra staten til lokale folkevalgte, og den politiske aktiviteten på nivåer under bystyre og formannskap stimuleres. Kommuneøkonomien må styrkes og frigjøres fra statlig detaljstyring.

Sandefjord Venstre vil:
vitalisere politiske utvalg ved å delegere flere beslutninger fra formannskapet
styrke ungdomsrådet som en del av lokaldemokratiet; la ungdomsrådet forvalte midler til ungdomsarbeid
desentralisere statlige oppgaver til kommunen
la kommunen styre egen økonomi; fjerne øremerking av statlige tilskudd
arbeide mot hemmelighold og lukkede møter
at formannskapsmedlemmer ikke skal sitte i styret i kommunale og interkommunale foretak og selskaper

 Dag Bjørvik, Venstres gruppeleder i bystyret i Sandefjord

Dag Bjørvik, Venstres gruppeleder i bystyret i Sandefjord

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**