Uaktuelt med hyttebygging uten verneplan for Sauheradfjella

– Etter min mening er det helt uaktuelt å vurdere hyttebygging i dette området før en sammenhengende verneplan er på plass i alle de berørte kommunene, mener Gustav Søvde i Skien Venstre.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**

Gustav _ 2

Foto: Geir Arild Tønnessen

Det er bra at man nå får på plass en verneplan for en del av Sauheradfjella som ligger i Skien. Men her er det et sammenhengende friluftsområde som ligger i mange kommuner, det være seg Skien, Sauherad, Notodden, Kongsberg. Man kan ikke se Skiens del av dette isolert. Etter min mening er det helt uaktuelt å vurdere hyttebygging i dette området før en sammenhengende verneplan er på plass i alle de berørte kommuner. Det gjenstår forhandlinger med en rekke grunneiere. Og dette må ikke gjøres til noen hastverkssak. Dette er en verneplan som får betydning for generasjoner framover, slik at et år eller to her fra eller til kan ikke få betydning. Og vi må huske på at her er det ikke snakk om noen gavepakke fra grunneierne. De får erstatning i penger, og dessuten har store deler av dette området liten verdi som hogstomårde fordi det ligger så høyt eller så bratt og utilgjengelig til.
Jeg er heller ikke villig til å foreta en direkte kobling mellom vedtatt verneplan og tillatelse til store hyttefelt like utenfor verneplanen, siden dette er en verneplan som det betales erstatning for. Men etter at verneplanen er på plass kan vi vurdere hva området tåler av hyttebygging, og også her må de forskjellige kommunene samarbeide. Det synes åpenbart som vi mangler et Regionalt friluftsråd som kan samordne politikken på dette området. Men siden vi ikke har det, må dette løses ved samarbeide på annen måte. Befolkningens behov for uberørt natur må ikke lide under manglende koordinering på tvers av kommunegrenser.

Gustav Søvde

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**