Venstre gjør jobben!

I lokalpolitikken er gjerne viljen stor til å gjøre noe, når initiativer kommer. Da er det bra å ha noen som følger med og reiser saker som er viktige for folk! Astrid Ramnefjell sitter i formannskapet i Bærum for Venstre. Her er et utvalg av saker hun har tatt opp og fått gjennom.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**

fairtrade

fairtrade
Foto: Max Havelaar

Fairtrade
Etter Astrid Ramnefjells interpellasjon i kommunestyret i Bærum, har kommunen besluttet å sertifisere seg som en FairTrade-kommune.
Arbeidet er i gang. Det har vært avholdt et etableringsmøte der Bjørn Tore Heierdahl fra Max Havelaar orienterte. Det er etablert en gruppe som skal jobbe med saken/sertifiseringen hvor Astrid Ramnefjell er med fra det politiske miljøet.

Spilleautomater
I kommunestyret juni 2006 tok Astrid Ramnefjell opp problemet rundt spilleautomater og spilleavhengighet. Det medførte at ordføreren tok saken videre.

Motorsenteret
I Handlingsprogrammet for 2006-2010 fikk Venstre vedtatt å utvide tilbudet på Motorsentret med 20% – en dag til i uken. Det medførte at 4 elever til fikk benytte dette tilbudet. Det utvidede tilbudet har nå pågått i ett år.
Motorsenteret er et tilbud for elever i ungdomsskolen. Motorinteresserte elever får undervisning på Motorsentret en dag i uken som alternativ til en vanlig skoledag.

Familier i krise
I Handlingsprogrammet 2007-2001 fikk Venstre fikk vedtatt en ny helsesøsterstilling som skal gå til å hjelpe "Familer i krise".
Det er ansatt en helsesøster og forberedelsene er godt i gang. Det villkomme info om dette til høsten både i Bæringen og i Budstikka. Jeg har deltatt som rådgiver i denne arbeidsgruppen.
Målet for tilbudet er at foreldre som befinner seg i en akutt krise eller håpløshet skal få rask hjelp uten først å måtte gjennom alle henvisningsrutinene som det etablerte hjelpeapparatet ofte har. Intensjonen med tilbudet er "drahjelp" når det har låst seg, og hjelp til å gjenopprette egen foreldrekraft.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**