Kreativitet på ville veier

Etter mye om og men har regjeringen lagt fram sin klimamelding. I stedet for å utvikle gode forslag til tiltak for reduserte klimautslipp bruker regjeringen kreativiteten på å utvikle fantasifulle mekanismer for å begrense andelen av reduksjonen som skal tas innenlands.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Sandefjord Venstres Nic Heldal kommenterer meldingen i les erinnlegg i Sandefjords blad 4. juli.

Venstre er miljøpartiet. Vi er garantisten for en offensiv miljøpolitikk – og har vært pådrivere for at det nå skal utarbeides en egen klimaplan for Sandefjord. Oppgaven nå er å sørge for at planen blir handlingsrettet – slik at kommunen reduserer egne utslipp og legger til rette for at byens innbyggere og bedrifter kan redusere sine klimautslipp. Nedenfor kan du lese mer om hva vi har gjort – og hva vi vil gjøre:

9. mars: Venstre lanserer forslag om klimaplan for Sandefjord

23. mars:
Høyre og Fremskrittspartiet sier nei til klimaplan for Sandefjord

26. mars:: Sandefjord må bidra (innspill i Sandefjords blad, Anne Grethe Tungesvik)

10. april:
]Handlingsrettet klimaplan for Sandefjord (innspill i Sandefjords blad, Nic Heldal og Tor Homleid)

15. mai: Høyre og enkelte av Fremskrittspartiets representanter har endret oppfatning. Formannskapet vedtar at det skal utarbeides en egen klimplan for Sandefjord 🙂

Yxney, vår
**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**