Stem Venstre i år!

Valget 9. og 10. september kommer til å bli uhyre spennende! De første prognosene viser dødt løp mellom blokkene til høyre og til venstre i det politiske Skien.
Og midt i dette bildet står Venstre, sier Skien Venstres 1. kandidat Geir Arild Tønnessen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**

Geir Arild Tønnessen

Krystallklart står vi midt i det politiske bildet, og krystallklart står vi på vårt partiprogram. Løsningene i politikken ligger i sentrum, sier han.

– Vi er klar over at vi kan bli joker i det politiske resultatet i Skien. Vi skal ta den utfordringen, og vi skal være vårt ansvar bevisst. Vi skal være den spydspissen eller den nøytraliserende faktoren som trengs for å drive sentrumspolitikk. Og vi skal være den aktive og pågående "urokråka" som skal få de andre partiene til å åpne øynene for de aktuelle og viktige sakene i byen vår. Noen ganger vil det verke i kroppen.

Mye går veldig bra i Skien for tiden. Det er stor byggeaktivitet, ferdigstillelse av Fritidsparken og Bakkane sykehjem og den nye ungdomsskolen på Mæla blir nå endelig ferdig, for å nevne noe. Jo da, man kan si at Skien og Grenland er i støtet. Etter at Union ble lagt ned, ser vi nå nyetableringer og spennende prosjekter på Klosterøya. Det er bra og vi må satse mer. Boliger nær sentrum, gjerne utover Langbrygga, og videreutvikling av Kverndalen og Landmannstorget må nå få full fokus.

Vi er en region i vekst, og videreutvikling er nå viktig. La oss bygge videre på det som allerede er lagt, og la oss sette oss nye mål. Vi må strekke oss langt i næringspolitikken.

Vi må møte eldrebølgen som kommer på en offensiv måte, og vi må handle nå. Når behovet kommer, så må aldersboliger, alders- og bofellesskap, aktivitetssentra, og tilrettelagte boliger for funksjonshemmede være på plass. Innholdet i det vi vil ha i eldreomsorgen er mer viktig enn noen gang. Alle gode hender er viktig. La oss bruke dem som er der!

Mange skoler er pusset opp, og nye er bygd. Men mye gjenstår. Vi må fortsette å ta i et skikkelig tak for opprusting av skolene i byen. Innholdet i skolen er viktig, men det er en sannhet at mange skolebygg er svært så slitte og lite egnede for dagens undervisning.

Vi har store utfordringer når det gjelder miljøet. Venstre har i mange miljøspørsmål i Skien hittil talt for døve ører. Nå har heldigvis de fleste partiene kommet på banen. Vi beklager at de kommer så sent, men det er ikke for sent å gjøre noe med miljøet. Skien har et noe rufsete rykte på oss, og det kan vi nå snu tvert. Bilparken til Skien kommune, bedre håndteringen av avfall og matavfall, oppvarming av kommunale bygg — jo vi kan gjøre mye på kort tid. La oss ta et krafttak nå og lage et skikkelig CO2 regnskap for kommunen. Det har vi mulighet til! Da kan vi møte fremtiden på en bedre måte.

Biltrafikken i Skien og Grenland har eksplodert. Nå går det en viktig kamp for ringveibygging, og la oss slippe å bruke dyrket mark til dette. Ringvei vest for Porsgrunn og Skien løser problemer med gjennomgangstrafikken på en utmerket måte, og trafikken i byene kan vi forsøke å avhjelpe med igjen å innføre lave billettpriser på bussen. 20 kroner for en gjennomgangsbillett for vokse og 10 kroner for barn! Og makspris på 490 kroner for et månedskort .
Vi godtar bompengefinansiering i Grenland, men kun hvis 50 % av inntektene og statlige bevilgninger går til å bygge ut kollektivtrafikken og legge til rette for myke trafikanter.

Jo da, det er mye å ta fatt på. Og vi er klare.
Skien by har i dag behov for et sterkt politisk sentrum. Skien by har behov for et sterkt Venstre. Stem Venstre i år!

Sommerhilsen
Geir Arild Tønnessen

Les hele programmet vårt HER

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**