Listekandidat Røyken Venstre – Anne-Sofie Hjelmeland

Anne-Sofie var Venstres kommunerep. i 1999-2003. I inneværende periode er hun vararep. til kommunestyret og medlem Oslofjorden Friluftsråd. Hun er engasjert i Prosjekt Slemmestad.
Anne-Sofie er oppvokst i Hardanger; men har bodd og arbeidet i Røyken siden 1970. Hun flyttet fra Midtbygda til Slemmestad i 1989. Anne-Sofie Hjelmeland er gift, har to barn og fire barnebarn

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**

Anne-Sofie og Luna

Foto: msj

“Jeg brenner for at Røyken skal bli et enda bedre sted å bo for oss alle”, sier Anne-Sofie.
Hun er medlem av “Venstres Stransoneutvalg” som leverte notater og innspill til Kommunedelplan for strandsonen som ble vedtatt i 2006. Utvalget er framdeles aktivt og følger opp vedakene i planen. (Se Viktige dokumenter på menylista her på hjemsiden)
Anne-Sofie var aktiv i å stifte “Miljøprisen i Røyken” og i dag er hun medlem av Røyken Venstres “miljøprisutvalg”
Anne-Sofie Hjelmeland er en sentral politiker når det gjeld utvikling av Slemmestad og nærområdene til Slemmestad. Åpning av Bøbekken, kultursenter, kyststi og oppgradering av Tåjestranda er bare noen av prosjektene hun er innvolvert i.
Åpenhet og innsyn i saksbehandling, samarbeid med vekt på god kommunikasjon med innbyggerne nevner hun som et annet viktig Venstrepunkt.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**