Jeg kan belyse deg Borgen

I kronikk i DT 16. juni ønsker Frp sin listekandidat Borgen å bli belyst. Jeg kan belyse han.

Det var nyttig for en som “bare” har vært bosatt i Drammen i 10 år å lese Borgen sitt innlegg. Drammens historie kan jeg ikke belyse for Borgen, den kjenner han sannsynligvis bedre enn de fleste andre. Det er bare så synd at Borgen og Frp ikke bruker denne kunnskapen til noe konstruktivt.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Nye løsninger
Ny informasjon og nye impulser er det som driver et samfunn fremover. Alle vet at nye innspill, ofte fra nye aktører skaper diskusjoner som resulterer i nye, gode og ofte omforente løsninger. Drammen Venstre ønsker å ta vare på det som er bra fra historien, utvikle det videre og ikke minst rydde opp i dårlige beslutninger som ble tatt i en tid da de virket bra, men som nå er gått ut på dato.

Demokrati
Borgen harselerer med at Venstre kun har en representant i dagens Bystyre og ut i fra det ikke bør bli tatt seriøst. Her er du vel historieløs Borgen. Hva med ditt nåværende parti Frp for noen ti-år siden (Borgen er også tidligere medlem av Bylista)? Jeg ser på det som en ære å kunne få bli politikker i Drammen, og jeg jobber etter målsetningen om å komme inn sammen med flere av mine kollegaer i Venstre. En av de oppgavene jeg som politiker ser mest frem til er å kunne debattere med konservative, enkle og lite fremtidsrettede politikere som Borgen fra Bystyrets talerstol. Når det gjelder plass i Bystyret, må du passe deg Borgen. Kanskje jeg tar din.

Nasjonalromantikk
Drammen Venstres syn angående Holmen har jeg kommunisert tidligere, og den er også å finne ytterligere utdypet på vår hjemmeside på Internett. Vår holdning kan neppe kalles nasjonalromantisk, men heller fremtidsrettet.
VI ØNSKER NYE ARBEIDSPLASSER TL HOLMEN i tillegg til de som allerede er der i dag. Drammen Havn kan klare seg med mindre enn halvparten av de arealene de har i dag. Flateparkering av biler er det ingen som kan rettferdiggjøre. Det finnes løsninger både i høyden og på andre arealer for dette.

Arealer for tusenvis av nye arbeidsplasser
Hvis vi på litt lang sikt ser på Brakerøya og den østre delen av Holmen vil vi kunne etablere 3-5000 nye arbeidsplasser innen de kunnskapsbaserte næringene. Det krever bare litt nytenkning for å få det til uten å ødelegge for de eksisterende arbeidsplassene. Det hadde vel vært moro det Borgen?

Drammen – Norges beste og mest inovative by
Drammen Venstre ønsker følgende med næringspolitikken i Drammen:
Drammen skal bli Norges beste og mest inovative by. Byen har dessverre lite ledige næringsarealer. Mer areal må derfor utvikles for næringsetablering samtidig som eksisterende næringsarealer gjennomgåes for å se på en mer optimal utnyttelse. Dette krever nytenkning fra politikernes side. Det er der dere har Drammen Venstre.

Leserinnlegg publisert i DT 10. juli 2007

Knut Anders Berg

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**