Leserinnlegg RHA 23.07.07: Småbåthavn på Verket

Etter valget i høst vil det nye kommunestyret måtte ta stilling til forslaget om småbåthavn på Verket. Det er derfor godt at det er en livlig debatt i avisen, og også at det kommer innspill til kommunen når saken blir lagt ut på høring.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Venstre vil legge til rette for et aktivt båt- og friluftsliv og bidra til en oppgradering av Kyststien. Vi vil at strandsonen skal være tilgjengelig for allmennheten. Slik jeg ser det er forslaget fra Klokkarstua og Verket båtforening (KVBF) nettopp et forslag til en slik positiv utvikling. I hovedsak er det et stort samsvar mellom det foreliggende forslaget og den tegningen Verket og Bogen vel har fått laget. Argumentene mot en forskjønning og tilrettelegging for allmennhetens friluftsliv skal være gode, dersom Venstre skal gå imot KVBFs planer.

Bjørn Glenne (H) presenterer i RHA 5. juli et argument mot småbåthavn. For ham er det viktigere å ta hensyn til Svelviksands fremtidige behov for sjøtransport, enn det er å legge til rette for befolkningens mulighet for bruk av sjøen. Næringsvirksomhet er viktig, men for Venstre er det vel så viktig at næringsvirksomheten tilpasser seg miljøhensyn og folks behov for rekreasjon og friluftsaktiviteter.

Per Antonsen i RHA 19. juli viser til "voldsom økning av trafikk" og at anlegget vil tiltrekke seg "lyssky individer". Videre frykter han støyproblemer for de fastboende. Mellom linjene leser jeg at Antonsen ønsker at friområdet kun skal brukes av fastboende. Vi må nok innse at områder for allmennheten skal være tilgjengelig for alle, absolutt alle, selv om friområdet befinner seg rett utenfor eget hagegjerde.

I debatten, så langt, har det vært skrevet mye om KVBFs intensjoner og væremåte. KVBF er arrogante, de har en skjult agenda, det er en kommersiell aktør, KVBF driver et mediekjør osv, for saken er slike karakteristikker totalt uten betydning. Det tjener ikke saken at man tillegger motparten ufine karaktertrekk.

Min oppfordring til debattantene er at man er saklig og konkret. Ulike hensyn skal veies mot hverandre. Saken slik den står i dag er et fabrikkområdet ved sjøkanten flyttes vekk, det foreligger et innspill på å gjøre dette området tilgjengelig for allmennheten, med blant annet en båthavn. Hva kan være viktigere enn å gjøre kyst, strand og sjø tilgjengelig for folk?

Portrett, Geir Stave

Foto: Tove Kristiansen

Geir Stave, Verket og Hurum Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**