Leserinnlegg Røyken og Hurums Avis 19.07.07: Utfordringer når man bygger ut en idyll

Holmsbu er en av Hurums perler og framstår i dag som en hvitmalt idyll for både fastboende og turister. For meg og mange andre, er det Holmsbus arkitektoniske utforming med sin sjarmerende hvitmalte lavhusbebyggelse som gjør det lille tettstedet så unikt. Dette selvsagt i tillegg til den fantastiske beliggenheten ved fjorden.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


I sommerhalvåret syder det av liv i Holmsbu. Men vi ønsker også lys i vinduene om vinteren og da trenger vi flere fastboende. Det er derfor veldig positivt at lokale investorer planlegger nye boliger i Schulerudhagen. De ønsker å bygge 28 boliger med et stort grøntareal i midten til allmenn benyttelse. Hus og leiligheter vil få varierende mønehøyde, der de høyeste på 2,5 etg. vil bli liggende tilbaketrukket mot åsen. Det er her et terrengfall på 5 m og utnyttelsesgraden i "Hagen" er bare 20 %.
Det er dog en utfordring for investorene når man skal bygge nytt i Holmsbu — hvordan ta vare på historien, men likevel tilpasse husene vår tids behov? Denne utfordringen er jeg sikker på at lokale investorer tar alvorlig. Jeg vil likevel oppfordre til at man tenker på Holmsbu som en helhet når man bygger nytt i sentrum. Holmsbus særpreg må bevares. Fasader, vinduer, tak og fargevalg må nøye vurderes. Jeg er f.eks. ikke i tvil om hvilken farge jeg ville valgt på den nye bebyggelsen dersom jeg fikk velge – det hadde blitt hvit, selvsagt.
Så min lille bønn blir: Ta hensyn til Holmsbus særegne arkitektoniske utforming under planleggingen av nybygg. Det er den som er hovedgrunnen til at Holmsbu framstår som en magnet for både Hurums befolkning og de mange tilreisende. Tenk helhet og tilpass byggestilen til den eksisterende.

Gunn-Torill H.M. juli 07

Foto: Tove Kristiansen

Gunn-Torill Homme Mathisen
Leder Hurum Venstre

Innlegget sto også på trykk i Drammens Tidende 27.07.07.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**