Tindsaken – ufin argumentasjon fra Hausberg

Aps Arild Hausberg, bruker ufin argumentasjon når han skriver om Tindsaken. Han må huske på at vi alle sammen er folkevalgte for å være folkets ombudsmenn, og for å ture stille kritiske spørsmål til hverandre. Det er slik et godt demokrati fungerer.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**

Marie Fangel

Foto: Toby Stein

1. Jeg står fast ved at jeg synes Tromsø kommune burde oppfordret fylkesmannen eller Miljøverndepartementet til å kjøpe Tromsdalstinden. Jeg kan ikke se at Tromsø kommune har mottatt avslag på en henvendelse til fylkesmannen/direktorat for naturforvaltning. Den kommunale administrasjon og den politiske ledelse, ble gjennom media for ca. tre måneder siden gjort kjent at med muligheten kommunen har til å få finansiert/delfinansiert kjøp av viktige friluftsområder. Kommunen har beklageligvis vært ytterst passiv, til og med etter initiativ fra megler om kjøp. Forhandlinger kunne ført fram, da prisen var 9 millioner, men ble solgt for 6 millioner.

2. Det jeg har uttalt til media i forbindelse med det private oppkjøp av Myrbakk, Harila, Krane m.fl. er at de eventuelt kan ha i tankene å få en viss goodwill i forbindelse med en kontroversiell utbygging i Strandgatekvartelet. Dette er ingen påstand for korrupsjon En politiker skal ha lov til å meddele slike tanker, særlig når de nye eierne i første omgang sa de kun var ute etter å sikre eiendommen for Tromsøs befolkning, men senere vedgikk eventuelle utbygginger for området i fremtiden. Hvorfor ble Hausberg så opprørt over det? Det er derimot merkelig at eierne prøver å få goodwill ved å spille på fremmedfrykt, når det hevder Tinden blitt kjøpt opp av arabere eller andre utlendinger.

3. Det er ytterst beklagelig og helt irrelevant at Hausberg i sitt leserinnlegg bringer inn min rolle i andre saker. Dette for å ramme min troverdighet. Uten å gå inn på disse sakene, håper jeg Hausberg for fremtiden vil holde seg til saken det gjelder, og være profesjonell nok til ikke å synke ned på et nivå der han sverter politikerkollega. Husk at vi alle sammen er folkevalgte for å være folkets ombudsmenn, og for å ture stille kritiske spørsmål til hverandre. Det er slik et godt demokrati fungerer.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**