Staten er ikke egnet som eier av sykehusene

At evaluering av omleggingen av akuttkirurgien på Helgelandsykehuset avdeling Mosjøen skjer uten folkevalgt representantskap er en hån mot demokratiet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


Venstre vil ha sykehusene under direkte eierskap og folkevalgt styring i den nye fylkeskommunen. Et sterkt offentlig helsevesen under demokratisk kontroll er en forutsetning for gode sykehus og et godt helsetilbud. Demokratiske besluttninger bør fattes nærmest mulig borgerne.

Norge er i ferd med å få det minst demokratiske helsevesenet i Vest-Europa. Lukkede styremøter, hemmelige strategikonferanser og profesjonelle styremedlemmer, som ikke rapporterer til eller representerer noen, er dårlig medisin for demokratiet. At evaluering av omleggingen av akuttkirurgien på Helgelandsykehuset avdeling Mosjøen skjer uten folkevalgt representantskap er en hån mot demokratiet. At folkevalgte representanter får avslag på deltakelse burde interessere flere. Dette er en sak som en oppegående helseminister må ta tak i. Å tillate, at en faggruppe kan ta seg til rette med å utestenge folkevalgte politikere fra så pass viktige evalueringer er et bevis på at Stortinget har mistet grepet rund sykehusene.

Venstre mener helseforetaksmodellen er en dårlig eierform for folket. Statsråd og Storting er lite tilgjengelig for folk – og folk er veldig opptatt av helsetilbudet. Legger vi sykehusene igjen under folkevalgt kontroll, kan innbyggerne uttrykke sin misnøye eller tilfredshet med sykehustilbudet gjennom demokratiske valg. Mellomnivået i forvaltningen er det best egnete styringsnivået, og fylkespolitikerne kan der på en bedre måte ivareta folks eier- og deltakerinteresser. I Fylkestingene sitter i dag 728 folkevalgte, i 18 fylker. I foretaksstyrene sitter noe over 300 oppnevnte representanter i 4 regioner.

Sykehusene tilbake til den nye fylkeskommunen vil kunne gjøre Forvaltningsreformen til en reform med tyngde og virke desentraliserende. Helsereformen har vært både sentraliserende og lønnsdrivende. Profesjonelle styremedlemmer gjør ikke jobben bedre enn folkevalgte.

Venstre ønsker derfor en nøye gjennomgang og vurdering av sykehusstrukturen med fokus på både et lokalt og sentralisert tjenestetilbud, herunder akuttilbud og funksjonsfordeling.

Franziska Wika

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**