Liker ikke Ernst Eik politikk?

Nok en gang er redaktøren i Dalane Tidende ute med ironiske kommentarer om Venstres politiske arbeid. Redaktøren skriver at alt skal bli ordnet når det er snakk om valgkamp. Han bør sette seg inn i sakene før han skyter fra hofta på lederplass i DT. Sier Tor-Inge Rake Venstres ordførerkandidat.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


Denne gangen er det Venstres engasjement for å forsette å ruste opp kommunens grøntarealer som får redaktørenes vrede over seg. Riktignok står det i Venstres vedtatte program for den kommende perioden at at turområdet i Varberg skal rustes opp, men det er en logisk oppfølging av tidligere vedtatte saker som Venstre har gått i bresjen for. Her nevnes kort: oppjustering av gjengrodde og ikke vedlikeholdte parker, grøntområder og lekeplasser, fullføring av turstien rundt Langevannet og ekstra lysløypesløyfe i Vannbassengene. Det positive med de ironiske lederkommentarene er at de skaper engasjement – det er kanskje hensikten? Det pussige som ikke synes å ha gått opp for redaktøren at det er valg til høsten.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**