Vestfoldfestspillene — for hele Vestfold

Da Vestfoldfestspillene ble etablert i 1990, var ideen at festspillene skulle profilere Vestfold fylke. Derfor ble alle Vestfold-kommunene og fylkeskommunen enige om at alle skulle bidra med en sum penger. Fylkeskommunen har hele tiden vært den største bidragsyteren. Men det at alle kommunene også er med, har bidratt til at vi sammen har hatt en fellesskapsfølelse for festspillene. Det har vært litt vårt.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


Det som er spesielt med Vestfoldfestspillene, er at det omfatter et helt fylke. Dette har selvsagt medført både fordeler og ulemper. Det vil ikke være så lett å profilere festspillene siden arrangementene er spredt utover, men på den andre siden tror jeg festspillene bidrar til å knytte oss vestfoldinger sammen. Det er ikke så dumt i disse tider. Kommunene Svelvik og Sande, som på mange måter er nært knyttet til Drammens-området gjennom bl.a. Vestregionen, kan være på full fart mot en situasjon der nesten alt regionsamarbeid foregår nordover. Derfor tror jeg at Vestfoldfestspillene kan bidra til at denne tendensen kan motvirkes. De fleste innbyggerne i de to nevnte vestfoldkommunene har et ønske om fortsatt å være vestfoldinger, etter det jeg kan forstå.

Hva vil framtida bringe?
Helt siden festspillene ble etablert, har det vært diskusjoner om hvordan konseptet kan utvikles.
Skal arrangementene være samlet rundt et tema?
Skal flinke amatører delta sammen med profesjonelle aktører?
Skal byene ha de fleste ( eller alle ) arrangementene slik at festspillene lettere kan profilere?
Skal de smale arrangementene utgå til fordel for flere mer folkelige arrangement?
Etter min mening er dette den samme historien om børs og katedral som også finnes ellers i kulturlivet. For at det kan være noen smale arrangement som går underskudd, må det være noen større folkelige arrangement som skaper et økonomisk grunnlag for at festspillene kan fortsette.
Det har vært en viss reservasjon hos de ansvarlige for festspillene mot å trekke med flinke amatører. Men når Arve Tellefsen kunne ta med seg kulturskoleelever da han spilte i kongens 70-årsdag, skulle det ikke være umulig at kulturskolene kunne bli trukket inn i festspillarrangementene også.
Etter min mening har Vestfoldfestspillene vært en suksess. Det å røre ved en suksess kan være usikkert. I år var mye av festspillaktiviteten lagt til Larvik, Sandefjord, Tønsberg og Horten. Det ser ut til at de temaene som de forskjellige byene far fått seg tildelt, har vært positivt for publikumsinteressen. Men de fire nordligste kommunene i fylket, Holmestrand, Hof, Sande og Svelvik har et folketall på opp mot 30.000 til sammen. Kunne det være en ide at festspillene satset på viser/blues i Nordre Vestfold? Jeg tror det ville vært liv laga. Vi må ikke gjøre det slik at alt nord for Horten er en uinteressant del av fylket vårt.

Fred Fredriksen
4. kandidat, Vestfold Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**