Øyvind Misje

Kandidat for Eigersund Venstre i kommunevalget

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**

Øyvind Misje

Foto: Tone Byberg

Øyvind flytta til Egersund i september 2000. Han har siden den gang vært medlem av Venstre. Fra 2001 — 2011 har han vært i styret i Eigersund Venstre. Fra 2004 — 2006 satt han i styret i Rogaland Venstre.

Øyvind har i foregående periode vært vararepesentant til kommunestyret og miljøutvalget.

Til daglig arbeider han med å starte en ny bedrift som heter Egersund Marine Electronics AS. Dette er et nyetablert selskap som driver forskning og utvikling av marin elektronikk produkter. Ny teknologi for bruk ombord i fartøy for å bedre og trygge seilasen både for lystbåter og yrkesfartøy er en lidenskap.

Også generell utvikling av næringslivet i regionen er interessant, og bakgrunnen som gründer i egen bedrift gir god bakgrunn for å engasjere seg i dette. Venstres sak for å etablere Egersund Næringshavn AS er derfor en viktig sak. En kjernesak er også at byutvikling og kultur er en like så viktig forutsetning for å sikre framtidig næringsvirksomhet som det å lage nye næringsområder og veger. Dette fordi at den viktigste delen av det lokale næringslivet er de menneskene som arbeider der. Derfor er satsing på kultur og byutvikling en selvfølge.

Egersund har et kjempepotensiale i å utvikle områdene rundt indre havn slik at dette blir mer tilgjengelig for innbyggerne. Dette arbeidet har vært drevet av byentusiaster, og kommunen har vært for lite engasjert. Dersom Venstre får større innflytelse vil dette bli bedre.

Det er Venstres verdigrunnlag som er største motivasjon for å være med i partiet. Folkevalgte som ikke er tilknyttet særinteresser er en viktig forutsetning for å skape et godt lokalsamfunn. Dette gir også et mye bedre utgangspunkt for å klare å integrere flere kulturer inn i et fellesskap, noe som er en av hovedutfordringene i et nytt multikulturelt Norge.

En av paradoksene i et rikt Norge er at vi fortsatt ikke klarer å gi de som er svakest stilt og som trenger mest hjelp den hjelpen de behøver. Dette bunner igjen i de ressurssterke særinteressenes forrang når det gjelder å prioritere mellom de viktigste formålene.

Det er mange viktige saker å engasjere seg i, men det er innbyggerne ved valg som kan gi Venstre mulighet til å påvirke.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**