Venstre vil ha bunnfradrag for selvstendig næringsdrivende

Dagens meningsinnlegg fra Terje Cruickshank, førstekandidaten til Bodø Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


Venstre vil la selvstendig næringsdrivende få rett til å velge et bunnfradrag på linje med vanlige lønnstakeres minstefradrag.

I dag må selvstendig næringsdrivende bruke en masse tid på å dokumentere hver eneste krone som går til fradrag på bunnlinjen: Hver pølse, hver penn, hver kaffekopp, hver telefonsamtale må dokumenteres. Tenk på hvor mye tid som kan frigjøres dersom de som har utgifter på 50-60.000 årlig heller kan velge å bruke et bunnfradrag. Vi lanserer en enkel, men mеlrettet forenklingsreform, hilsen Venstre.

Venstres næringspolitikk handler om å legge til rette for det nye næringslivet vi skal leve av i framtiden. Det handler om forenkling, om fleksibilitet — ikke minst for grundere og selvstendig næringsdrivende.

Venstre har lansert en rekke forslag i Stortinget de siste årene — som uten unntak har blitt stemt ned av regjeringspartiene. Heller ikke dette forslaget er noe unntak, men det vil bli fremmet på nytt ved neste anledning.

Sevastopol, 01-08-2007
Terje Cruickshank

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**