Venstre vil ha flere kvinnelige grundere

Dagens meningsinnlegg fra Terje Cruickshank, førstekandidaten til Bodø Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


En av de viktigste likestillingspolitiske utfordringene er etter Venstres syn en reell likestilling mellom kvinner og menn på arbeidsmarkedet.

Det gjelder lik lønn for likt arbeid, det gjelder status for kvinnedominerte yrker og det gjelder ikke minst å legge forholdene til rette for at flere kvinner kan være sin egen arbeidsgiver gjennom å starte som selvstendig næringsdrivende eller grunder. Skal vi få dette til er det avgjørende at vi har gode ordninger som gjør at kvinners risiko ved egen næringsvirksomhet ikke er større enn mannens.

Kun hvert fjerde enkeltpersonsforetak er eid av en kvinne. I 2005 var det to ganger sе mange menn som kvinner som starter opp enkeltpersonsforetak og tre ganger så mange menn som kvinner som startet opp ansvarlige selskap eller selskap med delt ansvar. Dekningsgraden for selvstendig næringsdrivendes trygderettigheter er i dag 65 % ved svangerskap, fødsel og omsorg for små barn.

Dagens trygdeordninger knyttet til svangerskap og fødsel for selvstendig næringsdrivende legger derfor ikke ikke til rette for en kombinasjon av småbarnsomsorg og yrkesaktivitet, noe som spesielt reduserer kvinners incentiv til å starte for seg selv.

For Venstre er det sterkt ønskelig at flere kvinner starter egne virksomheter — både ut fra et likestillingsperspektiv, men også ut fra et sosialliberalt ideologisk utgangspunkt om økt frihet og økt makt til å forme sitt eget liv.

Disse målene er selvstendige grunner for å likestille trygderettighetene ved svangerskap, fødsel og omsorg for små barn for selvstendig næringsdrivende med de mer fordelaktige ordninger arbeidstakere i ordinære arbeidsforhold i dag har. Dette prinsippet støttes også langt på vei i regjeringens egen Soria Moria-erklæring hvor det heter at: – Regjeringen vil sikre grundere og etablerere gode sosiale ordninger, blant annet ved å se på vilkårene for selvstendig næringsdrivende til å kombinere yrkeskarriere med barneomsorg.

Venstre har både tidligere foreslått betydelige forbedringer i rettighetene for grundere og selvstendig næringsdrivende, og vil fremme de samme forslagene ved senere anledninger.

Sevastopol, 10-08-2007
Terje Cruickshank

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**