Venstre vil ha huslegen tilbake

Dagens meningsinnlegg fra Terje Cruickshank, førstekandidaten til Bodø Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


Venstre er opptatt av å se enkeltindividene. Høy alder må ikke automatisk kobles til stort omsorgsbehov. Eldre har som andre, ulike behov, og tilbudene og ytringene som eldre mennesker skal få, må i størst mulig grad tilpasses den enkelte. Og det ligg en klar utfordring idet at morgoendagens sine eldre vil stille helt andre krav enn hva de gjør i dag. Vi må tenke nytt rundt hvordan de eldre vil bo, og hvilke tjenester som vil følge med nye krav.

Vi tror at mange har lyst til å bli gamle i sin egen bopel. For å gjøre det lettere for eldre å bli boende i sin egen hjem må vi lage ordninger som tillater nettopp det. Et tiltak vi mener er et godt et, er å få tilbake ordningen med huslegen.

Trygghet, verdighet og nærhet til tjenestene er avgjørende for Venstre sin helsepolitikk. Alle eldre skal føle seg trygge på at den enkelte sine behov blir sett og forstått. På bakgrunn av dette har vi gjort framlegg om et pilotprosjekt der eldre over 70 år skal få tilbud om legebesøk i sitt eget hjem. Venstre mener et slikt prosjekt skal gjennomføres i 10 ulike by- og landskommuner rundt om i landet. De erfaringene en høster fra dette prosjektet kan være med på å bygge en eldreomsorg for framtiden.

I tillegg til huslege, tror vi også et tilbud om vaktmestertjenester fra kommunen eller frivillige organisasjoner kan være et tilbud som kan gjøre at eldre kan bo hjemme lengre. De fleste ulykker skjer hjemme, er et velkjent uttrykk. Og veldig mange eldre blir innlagt på sykehjem eller må få seg institusjonsplass fordi de har falt hjemme og brekt lårhalsen i det de klatret opp på en stol for å vaske vinduet eller byttet ei lyspære. Dette kunne i mange tilfeller vært unngått ved at en vaktmester hadde vasket vinduene eller byttet nevnte pære. I tillegg til å gi de eldre en god tjeneste vil dette også spare samfunnet for store økonomiske kostnader.

Jeg tror det er viktig å tenke enkelt og praktisk i møtet med eldreproblematikken. Et annet viktig moment blir å la kommunene definere sine behov og lage løsninger deretter. Staten bør her legge føringer gjennom for eksempel omsorgsgarantigen — men hvordan kommunene vil løse sine problem bшr oøskal være deres ansvar.

Sevastopol, 03-08-2007
Terje Cruickshank

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**