Presentasjon av vår ordførerkandidat Ragnhild Helseth

Presentasjon av vår ordførerkandidat Ragnhild Helseth

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**

Ragnhild Helseth

Foto: T. Strømme

Ragnhild Helseth f. 1958. Født og oppvokst i Kristiansund. Gift og mor til tre tenåringer. Har bodd utenbys i mange år for studier og jobb. Utdannet ergoterapeut fra 1984. Jobbet i mange år ved rehabiliteringssykehus, samt interesseorganisasjon for funksjonshemmede, dagsenter, hjelpemiddelsentral, barnehabiliteringstjenesten og kommunehelsetjenesten. Tilleggsstudier i filosofi og økonomi. Flyttet tilbake til hjembyen i 2001. Vært hjemmeværende i perioder kombinert med studier og organisasjonsarbeid. Aktiv i musikklivet som medlem av Kristiansund symfoniorkester. Jobber for tiden som ergoterapeut i Kristiansund kommune.
Er opptatt av miljøspørsmål, skole, helse, kultur, barn og unges oppvekstvilkår.
Tror at det å legge til rette for god livskvalitet for kommunens innbyggere er et viktig bidrag for næringslivets utvikling.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**