Kommunevalgprogram

Verran Venstre har veddtatt kommunevalgprogram for perioden 2007 – 2011. Programmet viser hva Verran Venstre vil gjennomføre i kommende periode. Du kan lese det i sin helhet her.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**

Stem Venstre! Med blomster

Foto: Gunn-Torill Homme Mathisen

VENSTRES VISJON
Venstres visjon er et sosialt og liberalt kunnskapssamfunn hvor folk har frihet og mulighet til å skape sin egen vei til det gode liv, og der vi tar ansvar for hverandre og miljøet.

Venstre er Norges sosialliberale parti. Venstre tror at mer mangfold og rom for individuell frihet og livsutfoldelse vil gi et mer medmenneskelig samfunn. Venstre ønsker et åpent og liberalt samfunn, der hver enkelt har medbestemmelsesrett og mulighet til å delta i debatten omkring utformingen av sitt nærmiljø.

Bjoern Larsen

Foto: Bjoern Larsen

Verran Venstre ønsker at du bruker stemmeretten 10. september, og stem gjerne Venstre.
Godt valg!

Med vennlig hilsen
Bjørn Larsen, førstekandidat for Verran Venstre

VERRAN VENSTRES KOMMUNEVALGPROGRAM FOR PERIODEN 2007 – 2011

Politikk og adminstrasjon / byråkrati

Tekniske tjenester

Skole og oppvekst

Helse, omsorg og sosiale tjenester

Næring

Samferdsel

Eiendomsskatt

Bolyst, livskvalitet og frivillig arbeid

Kirke

Les hele programmet i pdf.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**