Næringslivsutvikling i Aurskog-Høland

Nyetableringer og fremvekst av lokale arbeidsplasser er løsningen på de fleste utfordringer i Aurskog-Høland! Pendlerkøer og handelslekkasjen kan reduseres, skattetilgangen vil økes og med den muligheten for å yte mer til de som trenger det mest.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**

Oluf Schou

Foto: Christoffer Biong

Dårligst i klassen
Aurskog-Høland kommune har mange ressursterke innbyggere som bruker 1-3 timer pr dag på å reise ut av kommunen for å utøve sitt yrke. Totalt er andelen nærmere 40% av kommunens yrkesaktive befolkning. Dette er samfunnsøkonomisk lite effektivt og for innbyggerne er det frustrerende å stampe i kø ved Fetsund.

Venstre har ved årets valg 4 hovedsaker. Dette er skole, miljø, sosialt ansvar og satsing på småbedrifter. Vi i Aurskog-Høland Venstre merker oss at de 4 sakene treffer innertier i vår kommune. Ikke minst i forhold til småbedrifter og næringsutvikling. En næringsanalyse for Akershus utarbeidet i 2006 (med tall fra 2005) viser med all tydelighet at vår kampsak er relevant. Aurskog-Høland har lavest etablererfrekvens i Akershus og vi har totalt sett blitt vurdert som fylkets 3. dårligste næringslivskommune.

Stort potensial
Fordelen med de dårlige "karakterene" er at vi har et stort forbedringspotensial. Vi i Venstre vil legge til rette for at potensialet kan utnyttes av mennesker med gründerånd og skapertrang. Vi vil utvikle kommunen til en bedre serviceyter overfor næringslivet som skal støtte opp ved tilrettelegging og nettverksbygging i samarbeid med etablert næringsliv. I praksis vil vi bidra-, og ta lokalt medeierskap i etablererveiledningen som drives i Akershus. Vi vil også arbeide for at det skal finnes rimelige lokaler/kontorfellesskap for nyetablerere og at det til en hver tid skal finnes regulerte næringstomter på Aurskog, Bjørkelangen, Høland og Setskog. Innenfor landbruket finnes en rekke konkrete nye næringsformer hvor tilrettelegging fra kommunen er avgjørende. Det er også helt nødvendig å fremskynde bredbåndsdekningen slik at grundere kan drive virksomhet fra flest mulig steder i kommunen.

Ønsker ikke en sovekommune
De partiene som tradisjonelt har påberopt seg å være de mest næringslivsvennlige har forut for dette valget bekjentgjort at de vil stoppe den mest næringslivsfremmende beslutningen Aurskog-Høland kommune har gjort på lang tid. Kulturhusdebatten fikk en skjev start når folkeopinionen ble kuppet av lokalavisen. I sin desperasjon etter å få makten ved det kommende valget har Fremskrittspartiet snudd kappen etter vinden. Selv om lokallaget er splittet i saken fremstår nå også Høyre som et populistisk parti. Venstre ønsker ikke at Aurskog-Høland skal bli en sovekommune og vi vet at aktivitet skaper aktivitet. Kulturhuset skal bygges for ca. 60 MNOK og forhåpentligvis går mest mulig av dette til lokale virksomheter og arbeidstakere. Prosjektetet vil medføre nye arbeidsplasser også hos andre virksomheter i Aurskog-Høland. Bjørkelangen videregående skole får mulighet for nye linjer og hotelldriveren står klar med påbyggingsplaner. Kulturhuset synes å bli fulgt av et kjøpesenter, primært tuftet på de synergier som oppstår gjennom naboskap til et kulturhus som trekker folk fra fjern og nær. Det vil umiddelbart bli etablert ca 20-25 nye handelsvirksomheter og ca 50 nye arbeidsplasser direkte i de nye eller utvidede handelsbedriftene. Dette er arbeidsplasser som ikke blir tatt fra annen virksomhet i kommunen, men primært fra Oslo/Skedsmo og Sverige. De indirekte arbeidsplassene for underleverandører mv. vil gjøre nettoeffekten betydelig større.

Miljø- og økologivirksomheter har fått godt rotfeste i Aurskog-Høland. Vi i Venstre mener kommunen bør bidra til at det knoppskytes nye virksomheter i denne markedsnisjen som garantert er i vekst og som kan generere arbeidsplasser på alle nivåer. Nisjen krever typisk satsning på forskning og utvikling og det er kanskje betegnende for politikernes manglende satsning på småbedrifter at ingen virksomheter i kommunen (i flg. ovennevte næringsanalyse) har utnyttet den svært gunstige statlige finansieringsordningen SkatteFunn som finnes for små- og mellomstore virksomheter innenfor forskning og utvikling. Legges forholdene til rette kan vi oppleve at miljø- og økologinisjen klumper seg sammen i Aurskog-Høland på samme måte som møbelprodusentene har flokket seg sammen i lille Sykkylven og landbruksrelaterte virksomheter i Ås.

Oppskriften
Vi i Venstre ønsker en kommune som vi kan være stolte av, ikke en kommune hvor vi bor kun fordi det er det er billige boliger, eller fordi vi kommer oss lett ut av den til jobb, shopping eller andre aktiviteter. Venstres oppskrift er å skape lokale virksomheter for opplevelser og arbeidsplasser. Er velgerne enige med oss vil mange få en hyggeligere hverdag og alle vil få glede av økte skatteinntekter.

Oluf Schou
3. kandidat for Venstre i Aurskog-Høland

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**