Natur og miljø

Alta Venstre vil føre en aktiv miljøpolitikk gjennom tilskuddsordninger og avgifter for fremme av et renere og mer bærekraftig samfunn.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


Langt sterkere krav ovenfor offentlig virksomhet. Kommunene må sette i gang tiltak som kildesortering, fjernvarmeanlegg etc.

Alta Venstre krever at kommunene må bidra til å sette bedre/høyere miljøstandarder.

Alta Venstre vil føre en svært restriktiv politikk overfor barmarkskjøring.

Alta Venstre påpeker at ansvaret for natur og nærmiljø også hviler på den enkelte.

Norge skal være en moderne miljønasjon. Klimaendringer og truslene mot de livsviktige økosystemene må tas på alvor. Venstre er et moderne, løsningsorientert, teknologioptimistisk og ansvarlig miljøparti. Vi vil gi våre barn og barnebarn minst like gode muligheter til ren natur som vi selv har hatt.

Les mer om Venstres klimakampanje her.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**