Positiv utvikling for nettsidene

Den positive utviklingen for fylkeslagets og lokallagenes nettsider fortsetter også i juli. På tross av feriemåned og færre nyhetsoppslag øker bruken av nettsidene. — Det lover godt foran valgkampen, sier Tore Nilsen, organisatorisk nestleder i Rogaland Venstre.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**

Nettsidene

Siden innføringen av nye nettsider i februar har antall besøk pr. måned tredoblet seg på fylkeslagets sider. I juli hadde Rogaland Venstres nettsider nær 10 000 besøk. Statistikken viser også at de som besøker sidene bruker dem mer aktivt enn før. Antallet sider de besøkende har vært innom er firedoblet sammenliknet med februar.

Nettsidene kan også tilby større bredde i innholdet enn tidligere. Stadig flere lokallag legger ut både program, brosjyrer og videoer. Tallet på videovisninger har doblet seg fra juni til juli. Rogaland Venstres nett TV har til nå hatt over 2200 visninger.

— I tida framover er det rimelig å vente en enda kraftigere vekst i besøkstallene, sier Tore Nilsen. — Da er det viktig at sidene er oppdaterte og aktuelle. Rogaland Venstres nettsider er den viktigste kilden til informasjon om Venstre, vår politikk og våre politikere.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**